Til toppen

Montering

Vi kan hjelpe deg med installasjon av våre produkter. Vi har erfarne fagfolk som gjerne kommer opp på hytta di for å montere produkter fra vårt sortiment. Hyttetorget har et stort kontaktnett i tillegg til egne montører som kan utføre og hjelpe til med installasjon. For eksempel:

Forbrenningstoaletter • biologiske toaletter • vanntoaletter • vakumtoaletter • avløpsanlegg • vannsystem og dusjløsninger • gasskomfyr og gasskjøleskap • gassinstallasjon m.m. Vi kan også skaffe sertifiserte montører for installasjon av solcelleanlegg

Når må man søke kommunen?
Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller øke eksisterende utslipp vesentlig må det søkes om utslippstillatelse i kommunen. Dette gjelder alle typer vanntoalett, uansett hvor lite vann det spyler med og uansett hvilken type mottaksløsning som er tenkt (svartvann). Plikten er uavhengig av om hytta har innlagt vann eller ikke. Søknadsplikten gjelder også utslipp av gråvann fra dusj og kjøkken dersom hytta har innlagt vann – ellers ikke. Søknadsplikten gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.

Hyttetorget har avløpsteknisk kompetanse og kan hjelpe med både søknad og installasjon. Søknadsskjemaet er omfattende og krever innhenting av opplysninger både fra kommunen, kartverk og evt. andre offentlige kontorer for å ha komplette vedlegg til søknaden. Det kreves at søknaden er komplett før kommunen vil behandle den. Fullstendig søknad skal behandles i løpet av 6 uker. Kontakt oss vedrørende utfylling av søknad. 

Grunnundersøkelser
I forbindelse med installasjon av avløpsløsninger kan det være aktuelt å utføre grunnundersøkelser og kartlegging av drikkevannskilder etc. Undersøkelsene består blant annet av å vurdere kvaliteteten på på jordsmonn med tanke på etterpolering og for å dekke de krav som forøvrig stilles av kommunen. Dette gjøres i forkant av dimensjonering av størrelse/type mottak ihht gjeldende regelverk.  

Hyttetorget den nødvendige kompetansen til å utføre dette, samt at vi oppfyller kravene til faglige kvalifikasjoner innen prosjektering og bygging av mindre avløpsanlegg

Ta kontakt med en av våre avdelinger eller vårt hovedkontor så hjelper vi deg.