Samletanker for trykktesting

Den såkalte "Hjartdal tanken" er konstruert med tanke på tetthetsprøving

Enkelte kommuner krever at samletanker for avløp utstyres med et spesielt lokk som gjør tanken helt tett og dermed egnet for trykktesting av lokalt septikfirma. Ved å trykkteste tanken kan man forsikre seg om at det ikke er hull i den.