Urinseparerende toaletter

Her presenteres en serie med toaletter som baserer seg på å skille urin fra øvrig avfall. Dette forhindrer uønsket lukt og er særlig aktuelt på strømløse hytter.

Fordelen med dette er at urin kan være sterkt luktutviklende. Dersom man ikke har strøm på hytta og har anledning til å sikre god trekk og fordamping ved hjelp av en kraftig vifte, kan et urinseparasjonstoalett være løsningen.

Trykk på bildet til høyre for å se en større versjon av det og legg merke til infiltrasjonsgrøfta som tar imot og renser urinen som ledes forbi kompostkammeret.