Vakumtoaletter

Her presenteres vakumtoaletter med to ulike former for avfallsmottak. Krever ikke innlagt vann. Ingen kvern, kun vakum og 230V strøm.

Vakumtoalett med biomottak: Avfallet komposteres til ren jord. Toalettsystemet er helt eller tilnærmet utslippsfritt. Som vannforsyning til toalettstolen kan du for eksempel bruke Aquatech pumpen som benyttes i Vera vannsystem. Biomottaket kan installeres på valgfritt sted inntil 30 meter fra hytta og inntil 2 meter høyere enn toalettstolen.

Vakumtoalett med tankmottak: På grunn av liten spylemengde (0,6 liter) går det lenger tid mellom hver tanktømming.

Vi har tanker fra 1000L til 15.000L. Tankene kan alternativt plasseres over- eller under jord. Tanken kan plasseres inntil 30 meter unna og inntil 2 meter høyere enn toalettet. Avløpsrøret er kun 50mm i diameter - kan legges over- eller under jord.