Til toppen

Betingelser

 

VILKÅR FOR REPARASJONEN
Ved en vanlig service blir det alltid kontrollert om det er gyldig garanti på enheten, samt om meldt feil dekkes av produsentens garanti. En skade, f.eks sprukket display eller væskeskade, er et resultat av en ytre påvirkning, og dekkes ikke av garanti. Er produktet utsatt for en ytre påvirkning, dekkes ikke reparasjonen av garantien på produktet.

Produktet skal emballeres/pakkes forsvarlig med tanke på transport inn til serviceavdelingen. Skader som oppstår på produktet under transport fra kunde inn til serviceavdelingen er kundens ansvar. Sendes enheten i uskadet original emballasje, blir denne lagret under service, og enheten returnert i denne. Produktet blir pakket og returnert i forsvarlig emballasje. Send alltid med kjøpskvittering eller bekreftelse på kjøpsdato som garantibevis når du melder inn serviceoppdrag.

Vennligst kontroller at unødvendig tilbehør IKKE sendes inn med enheten til serviceavdelingen. 

 

KOSTNADER
Hvis serviceoppdraget ikke dekkes av garanti, vil frakt inn til serviceavdelingen faktureres kunde dersom produktet er sendt inn med fraktseddel utstedt av Hyttetorget AS.

I de tilfeller hvor feilen ikke dekkes av produsentens garanti, vil du få beskjed om dette sammen med et pristilbud på reparasjonen. Oppgir du epostadresse ved registrering av produkt, sender vi pristilbudet til epostadressen. Oppgis det ingen epostadresse, sendes det med vanlig brevpost.

Ønskes ikke reparasjon, blir du tilbudt å få enheten ureparert i retur, eller å få enheten skrotet på serviceavdelingen. Uansett utfall, belastes du med kostnad for diagnose på enheten, håndtering ved skroting, eventuell returfrakt.

Dersom produktet ikke lar seg reparere, for eksempel hvis deler ikke lenger er tilgjengelig, belastes du med kostnad for diagnose og eventuell frakt.

Håndtering ved garantifeil er kostnadsfritt og dekkes av produsent. Du kan bli belastet med kostnader hvis:

  • Den innsendte enheten er transportskadet som følge av mangelfull pakking eller dårlig emballasje
  • Den innsendte enheten er skadet grunnet brukerfeil eller annen ytre påvirkning
  • Ikke autoriserte personell har skrudd på, modifisert eller påbegynt reparasjon av enheten
  • Den feilmeldte og innsendte enheten er feilfri
  • Feil på produktet som skyldes en feil på programvare eller drivere

 

REPARASJON UTENFOR GARANTI
Hyttetorget AS gir 3 måneders reklamasjonsrett på reparasjoner utført utenfor garanti.

 

BETALINGSVILKÅR
Betalingsvilkårene er 30 dager

 

PRODUSENTENS GARANTIVILKÅR
For informasjon om dette henviser vi til garantidokumentene som fulgte med produktet.

 

AKSEPT
Du vil bli spurt om 3 følgende spørsmål ved bestilling av serviceoppdrag der det må akseptere alle spørsmålene for å kunne bestille serviceoppdrag.

 

  • 1. Jeg har lest og godkjenner alle vilkår og jeg samtykker alle villkår i betingelser for innmelding av serviceoppdrag.

 

  • 2. Jeg har lest og godkjenner alle vilkår og jeg samtykker i bruken av mine personlige opplysninger under Vilkårene og betingelsene på Personvern og Cookie Policy

 

  • 3. Jeg gir mitt samtykke til å bruke mine personlige opplysninger for å håndtere reparasjon eller bestilling (inkludert involverte tredjepartsbedrifter som er nødvendig for å utføre oppdraget)