Til toppen

Avløp & tanker

Det er en utfordring å håndtere avløpet fra dusj, vask og toalett på en skikkelig måte.

Avløpsvannet inneholder næringsstoffer og bakterier som ikke bør ledes ut i naturen. Reduksjon eller fjerning av disse stoffene er viktig for å minske faren for gjengroing og forurensing av elver og vassdrag.

Her viser vi deg noen miljøvennlige rensemetoder som er konstruert spesielt med tanke på miljøhensyn. Det anbefales derfor å kombinere rensing av gråvann med en separat toalettløsning. Dette positivt på av kommunene og er derfor langt enklere å få godkjent.

Usikker på hvilken løsning som passer din hytte?

Sorter

Vera Compact Mini

Compact Mini er konstruert for å ta imot avløpsvann fra hytter som ikke har innlagt vann
p-100084

Slamfilter til infiltrasjon

Håndterer gråvann fra hytte - ingen slamsugebil - liten beholder - krever infiltrasjonsgrøft
p-100055

Vera Compact F1

Renser gråvann fra hytte med inntil 6 sengeplasser. Max 90 døgn. Ingen slamsugebil
p-100054

Vera Compact S1

Renser gråvann fra 1 hytte med inntil 6 sengeplasser - 90 døgn - krever slamsugebil
6189380

Vera Compact S2

Renser gråvann fra 2 hytter evt. stor hytte/bolig - krever slamsugebil
6189390

Compact overjordsfilter

Kan benyttes der hvor infiltrasjon i stedlige masser ikke er mulig.
p-100062

Infiltrasjonspakke under jord

Renseløsning for urinaler og urinseparerende toaletter
6110014

Filtralite P 0,5-4 mm sekk 50 liter

Filtralite er et anerkjent rensemedium som egner seg godt i f.eks. gråvannsanlegg - denne fraksjonen benyttes normalt som hovedfilterlag
11361

Slamavskiller 1200 liter

For gråvann: Plasseringsvennlig to-kamret 1200L slamavskiller med god renseeffekt
23012000

Slamavskiller 2200L

For gråvann/svartvann: Plasseringsvennlig 3 kamret 2200L slamavskiller med god renseeffekt
23021200

Samletank 1000 liter

Robust 1000L tank som kan graves ned elller plasseres over jord. Kan benyttes som samletank eller cisterne.
39004

Samletank Platin 1500 liter

1500 liter Platin tank. Lav og plasseringsvennlig. Kan graves ned eller plasseres helt eller delvis over jord. Benyttes som oppsamlingstank for WC eller som vanncisterne.
39000