Til toppen

Valg av hyttetoalett

Det finnes mange ulike modeller av hyttetoaletter, og det kan være vanskelig å vite hvilken type som egner seg best for akkurat din hytte. Her gir vi deg en oversikt over de mest brukte toalettløsningene på markedet.

Du kan få et luktfritt og hygienisk toalett uavhengig av om hytta har innlagt strøm, vann eller avløp

Svært mange norske hytter er ikke koblet til offentlig vann- og kloakknett, og er derfor avhengig av å benytte alternative toalettløsninger. Her er en oversikt over de mest brukte toalettløsningene på norske hytter:


Forbrenningstoaletter

Forbrenningstoalettet har vært et populært alternativ for norske hytteeiere i mange år, og det  har vist seg å fungere veldig godt. Et slikt toalett krever hverken innlagt vann eller noen form for avløpsløsning, og installasjonen er normalt heller ikke søknadspliktig. Forbrenningstoalettet brenner rett og slett opp avfallet ved høy temperatur slik at restproduktet blir til ren aske. En hygienisk og lettvint løsning.

Det finnes to forbrenningstoaletter med lang fartstid på markedet: Cinderella (avbildet) og Incinolet. Disse modellene har vært henholdsvis 25 og 60 år på markedet. Les mer om Cinderella og Incinolet her


Biologiske toaletter

Et biologisk toalett kan benyttes på alle typer hytter, uavhengig av om hytta har tilgang på strøm eller om den har innlagt vann/avløp. De er rimelige i drift og behøver i utgangspunktet ikke strøm for å fungere. 

Med et biologisk toalett omdannes avfall til kompost og væsken fordampes. Illustrasjonen viser biodoen med størst kapasitet - Snurredassen, en løsning som krever litt plass under hytta. 

 

Generelt deles biologiske toaletter inn i to grupper, såkalte store og små systemer. De store systemene kjennetegnes ved at både selve toalettstolen og kompostbeholderen plasseres inne i hytta, med kompostbeholderen under gulvnivå. De små systemene kjennetegnes ved at toalett og kompostering er sammenbygd i en og samme konstruksjon som plasseres på gulvet i toalettrommet. Her kan du lese mer om de ulike produktene i kategorien Biologiske- toaletter.


Separett Villa

Separett Villa er et av verdens mest solgte biologiske toaletter og egner seg godt på norske hytter. Prinsippet bak dette toalettet er at vått og tørt separeres allerede i toalettstolen. Dette gir flere miljø- og brukermessige fordeler. Et hygienisk, enkelt og gjennomtenkt produkt som krever minimalt med vedlikehold. Leveres i utgangspunktet i to utgaver; en som kan plasseres rett på gulv og en modell med ekstern kompostbeholder.

Separett Villa tar seg godt ut på toalettrommet og drives på 12V eller 230V strøm. Krever ikke vann eller avløp er enkel å installere. Ikke søknadspliktig. Les mer om Separett Villa

Separett Villa fungerer i alle temperaturer og er et miljøvennlig og hygienisk toalettalternativ


Aqua-Lift vanntoalett

Aqua-Lift er et toalettsystem som består av et høykvalitets vannbesparende vanntoalett med horisontalt avløp, samt en kvern- pumpekassett som leder avfallet videre til avfallsmottaket (tank, renseanlegg, offentlig avløp etc.). Avfallsmottaket kan plasseres inntil 90 meter unna toalettet. Det kan også være en høydeforskjell mellom toalettet og avfallsmottaket på inntil 5 meter. Dette reduserer isåfall det horisontale strekket.

Avfallet kan ledes til kommunalt mottak, renseanlegg eller en samletank som vist på dette bildet. Les mer om Aqua-Lift vanntoalett.


WC/Vanntoalett med samletank

Dersom du velger å installere et vanntoalett med kort avstand til tanken og litt ekstra helling på avløpsrøret får du et enkelt, vedlikeholdsfritt toalett som egner seg i kaldt klima. I Norge aksepterer mange kommuner bruk av kombinasjonen vanntoalett og tett samletank.  Installerer du et vannsparende toalett kan disse tankene være små og lette å plassere. Det er best å unngå elementer som pumpe eller kvern i toalettet dersom du ikke har enkel tilgang på rørlegger eller servicepersonell. I tillegg er det viktig at selve tanken er av en størrelse som gjør det mulig å plassere den i terrenget eller grave den ned om det er mulig. Våre flate samletanker er konstruert nettopp med tanke på dette.

Her kan du se våre lavtspylende vanntoaletter som gir økt brukerkomfort samtidig som de er driftssikre året rundt.

 


Avlastingstoaletter

Mange ønsker av forskjellige grunner et avlastingstoalett i tillegg til hovedtoalettet. For eksempel dersom man har utedo og barna må på toalettet om natten. Her finnes det noen ulike varianter av tørrklosetter og "campingtoaletter" på markedet. Se oversikt over våre modeller her

 


Vannløse urinaler

Enten man velger et forbrenningstoalett, vanntoalett eller tradisjonelt biologisk toalett kan det være fornuftig å vurdere en vannløs urinal i tilknytning til hovedtoalettet.

Man vil da redusere belastningen på hovedtoalettet betraktelig, noe som betyr lavere kostnader, sjeldnere tømming og en mer miljøvennlig løsning. En oljebasert sperrevæske fungerer både som "propp" og hindrer lukt i toalettrommet

Det finnes flere varianter på markedet. En av disse er laget i porselen og heter Urinova Kompakt (avbildet). 

Se alle variantene presentert på denne siden.

 

 

Vi hjelper gjerne med å velge hyttetoalett til din hytte. Ta turen innom din nærmeste Hyttetorget-butikk og få gode råd fra oss

Handler du et toalett fra Hyttetorget kan du føle deg trygg på at du vil bli godt ivaretatt som kunde. Vi har over 25 års erfaring med hyttetoaletter og kan bistå med tips, råd og reparasjoner om nødvendig.

 

Hyttetoaletter - et utvalg