Forbrenningstoaletter

Et forbrenningstoalett brenner opp avfallet ved høy temperatur slik at restproduktet blir til ren aske.

Forbrenningstoaletter har vært et populært toalettalternativ for norske hytteeiere i mange år og har vist seg å fungere svært godt. Et forbrenningstoalett er hygienisk og krever verken innlagt vann eller noen form for avløpsløsning og installasjonen er normalt ikke søknadspliktig.

Det finnes kun to forbrenningstoaletter på markedet med lang erfaring; norskproduserte Cinderella og det amerikanske Incinolet med hhv 20 og 50 års fartstid på markedet. 


Produkter i kategorien Forbrenningstoaletter