Monteringsmateriell for gass

Dersom du ikke ønsker å plassere propanflaske i umiddelbar nærhet av komfyren, kjøleskapet, eller annet propandrevet utstyr kan du legge opp et fast røropplegg hvor flasken plasseres utenfor hytta, i en bod eller annet egnet sted. Fast røropplegg for gass krever kyndige fagfolk til montering.

Skal du montere selv bør det kun benyttes ett apparat pr. gassflaske med maks 1,5m ledning. Husk å sjekke gassledningen jevnlig og benytt gassalarm.