Slamavskiller

Plasseringsvennlig slamavskiller som holder tilbake flyte-/synkeslam fra WC, dusj, kjøkken og leder vannet videre til infiltrasjonsgrøft. Tømmes hvert 4. år.

En slamavskiller tar imot avløp fra dusj, vask og WC. Avløpsvannet passerer fra kammer til kammer og i denne prosessen holdes flyteslam og synkeslam tilbake i tanken. Vannet som renner ut fra det siste kammeret er tilnærmet fritt for større partikler og ledes deretter til selve rensetrinnet som gjerne består av en infiltrasjonsgrøft. 

Denne slamavskilleren er unik pga sin lave høyde (95cm + hals) og plassbesparende konstruksjon. Den kan plasseres/graves ned på steder hvor tradisjonelle slamavskillere ikke ville få plass.