Til toppen
Varenr.: 23021202 | VERA

Slamavskiller 4200 liter

Robust og stor slamavskiller med 3 kamre + pumpebrønnkammer

Fraktalternativer

Robust, lavbygd slamavskiller med stor slamlagringskapasitet utstyrt med 3 kamre (4 kamre med pumpebrønn), som gir ekstra lang sedimenteringsstrekning og optimal rensegrad.  Fleksibelt design som passer forskjellige forhold for nedgravingsdybde og mulighet til å plassere innløp/utløp på både kortsider og langsider. Brukes som enkelt avløp for grå- og svartvann, dvs. BDV + WC. Slamavskilleren kan brukes med eller uten forhøyningshals og leveres med låsbart, barnesikkert lokk. CPX Slamavskiller 4200L er optimalisert for transport som et ledd i vår streben etter å minimere miljøpåvirkning og fremstilt i aldringsbestandig plast som er resirkulerbar.

Videoen viser hvordan man installerer slamavskilleren med infiltrasjonsgrøft

Se egen video av montering  pumpebrønn

Slamavskillere faller under VA-miljøblad 48 og ved dimensjonering av slamavskiller må ansvarlig prosjekterende ta utgangspunkt i belastning (antall personer som skal tilknyttes), kommunale krav til tømmefrekvens og derav beregne nødvendig slamvolum. Kapasitetsberegningen under er derfor å betrakte som generell og må justeres etter stedlige forhold og antall bruksdøgn.

Svartvann (WC + dusj/vask): 6 personer
Kun gråvann: 10 personer

NB! Ta kontakt med Hyttetorget for mer informasjon om hvordan disse beregningene er foretatt

Base for alle Hyttetorget sine produkter
Lengde 260 cm
Bredde 235 cm
Høyde 120 cm
Vekt 270 kg