Enkel vannforsyning

Vanntilførsel for ett enkelt tappested. 12V, 230V eller pumpeløsning.

Vannforsyningspakker beregnet for et enkelt tappested. Kan for eksempel kobles til en vask, en enkel dusj eller et vannsparetoalett.

Beholderen fylles og forsyner nærliggende tappested med vann.