Enkel vannforsyning

Vanntilførsel for ett enkelt tappested. 12V, 230V eller pumpeløsning.

Noen ganger kan det enkle være det beste. Disse to vannforsyningspakkene er beregnet for et enkelt tappested. Det kan for eksempel kobles til en vask, en enkel dusj eller et vannsparetoalett. Poenget her er at man bærer inn vann som helles i beholderen og på en enkel måte får tilgang til rennende vann.