Urinaler

5 av 6 toalettbesøk er for å urinere. Den typiske hyttedoen blir derfor belastet med unødvendig mye væske.

Urinalene vil redusere vannforbruket med hele 83% og dessuten bidra med en vesentlig miljøfaktor uansett hvilken type do man har installert på hytta. I kombinasjon med et forbrenningstoalett vil strømforbruket reduseres med inntil 83% og kapasiteten mangedobles. 

Urin en bakteriefri og steril væske som det ikke er kontroversielt å drenere kontrollert til naturen. Væsken inneholder imidlertid nitrogen, som er en gjødning. Derfor er det ønskelig med visse minimumsavstander til elver, innsjøer og drikkevannskilder. Vi har standardiserte små grøftekonstruksjoner i vårt program til dette formålet.