Log Exclusive

Helårsmøbler! Vi er stolte av å presentere en eksklusiv serie kanadiske logmøbler i vedlikeholdsfritt cedertre.

Log Exclusive serien er konstruert i henhold til gode møbelsnekkeres krav. Det benyttes utelukkende tykke og solide materialer og overflatebehandlingen av møblene er jobbet lenge med for å gi dem et helt spesielt og eksklusivt preg. 

Møblene er integrert i vår Saga serie fordi de viderefører et gammelt stiluttrykk som ble benyttet også her i Norge for mange hundre år siden. Ordet Saga har sitt utspring fra Saga-litteraturen fra Island om vikingtiden. Log møblene har et uttrykk som man kan tenke seg vil harmonere med vikingtidens rundtømmer-møbler