Blandebatterier for kaldt klima

Blandebatteri og tappekraner som er spesielt godt egnet i kalde hytter hvor frost kan forekomme.

Blandebatteriene på denne siden er konstruert spesielt med tanke på frost og frostproblematikk. Selv om et blandebatteri og tilhørende røropplegg alltid skal tømmes for vann før man forlater hytta om vinteren, så er det mange blandebatterier som ikke tåler å stå i kalde omgivelser - selv om vannet er drenert. Dette fordi det ofte er litt fuktighet igjen i kraner og pakninger. Disse batteriene benytter gummipakninger og ikke keramiske pakninger som normalt benyttes i hus.