Gasskomfyrer

Her viser vi gasskomfyrer som ikke krever 230V strømtilførsel

Flere av komfyrene er utstyrt med et glasslokk som i nedlukket tilstand kan tjene som en ekstra arbeidsplate. Alle Hyttetorgets gasskomfyrer leverers med støpejernsrister.

Gasskomfyr er å anbefale til strømløse hytter, men har man et kraftig solcelleanlegg (kraftpakke) kan det være aktuelt å vurdere en av våre strømgjerrige elektriske komfyrer.