• Avløpbanner

Avløp & tanker

Det er en utfordring å håndtere avløpet fra dusj, vask og toalett på en skikkelig måte. Avløpsvannet inneholder næringsstoffer og bakterier som ikke bør ledes ut i naturen. Reduksjon eller fjerning av disse stoffene er viktig for å minske faren for gjengroing og forurensing av elver og vassdrag.

Her viser vi deg noen miljøvennlige rensemetoder som er konstruert spesielt med tanke på miljøhensyn. Det anbefales derfor å kombinere rensing av gråvann med en separat toalettløsning. Dette positivt på av kommunene og er derfor langt enklere å få godkjent.


Gråvannsrenseanlegg for 1 og 2 hytter. Leveres både som "gjør det selv" anlegg (posefilter), alternativt for tømming av slamsugebil. Les mer

Flate samletanker som er ekstremt sterke og tåler nedgraving. Den lave høyden gjør dem enklere å plassere. 1000 - 15.000 liter. Les mer

Den såkalte "Hjartdal tanken" er konstruert med tanke på tetthetsprøving Les mer

Plasseringsvennlige slamavskillere som holder tilbake flyte-/synkeslam fra dusj, kjøkken og WC (kun 2100L). Vannet ledes videre til infiltrasjonsgrøft. Tømmes hvert 4. år. Les mer

Minirenseanlegg kan være et godt alternativ for boliger, men har begrenset renseeffekt for hytter og fritidsboliger. Les mer

Vanncisterner i hardplast for overjord plassering Les mer

Avløpsrør og koblinger i polyetylenplast. Benyttes til avløp fra toalett, dusj og vask. Les mer