Avløp & tanker

Det er en utfordring å håndtere avløpet fra dusj, vask og toalett på en skikkelig måte. Avløpsvannet inneholder næringsstoffer og bakterier som ikke bør ledes ut i naturen. Reduksjon eller fjerning av disse stoffene er viktig for å minske faren for gjengroing og forurensing av elver og vassdrag. Her viser vi deg noen alternative rensemetoder. Mange velger å kombinere rensing av gråvann med tett tank for oppsamling av toalettavfall fra WC. Dette ses som regel positivt på av kommunene og er enklere og få godkjent.

Flate samletanker som er ekstremt sterke og tåler nedgraving. Den lave høyden gjør dem enklere å plassere. 1500 - 7500 liter. Les mer

Plasseringsvennlig slamavskiller som holder tilbake flyte-/synkeslam fra WC, dusj, kjøkken og leder vannet videre til infiltrasjonsgrøft. Tømmes hvert 4. år. Les mer

Gråvannsrenseanlegg for 1 og 2 hytter. Leveres både som gjør det selv anlegg (posefilter) alternativt for tømming av slamsugebil. Les mer

Minirenseanlegg kan være et godt alternativ for boliger, men har begrenset renseeffekt for hytter og fritidsboliger. Les mer

Vanncisterner i hardplast for overjord plassering Les mer

Avløpsrør og koblinger i polyetylenplast. Benyttes til avløp fra toalett, dusj og vask. Les mer