Vera Compact Mini

Velg Med varmekabel :

Varenummer: p-100084

Compact Mini er konstruert for å ta imot avløpsvann fra hytter som ikke har innlagt vann


I de fleste kommuner slipper man å søke om utslippstillatelse dersom man bærer vannet inn i hytta. Dette fører gjere til installasjoner av tank, pumpe og sparedusjopplegg med felles utslipp. Vera Compact Mini er konstruert nettopp med tanke på hytter som ikke har innlagt vann og hvor vannet bæres inn i hytta. Anlegget leveres komplett med filterposer for oppsamling av slam, en fordelingsrist for avløpsvannet, samt filtermasse bestående av ulike størrelser Filtralite (lecamasse). Det følger også med 5 meter drenslange for infiltrasjon i grunnen.

Vera Compact Mini kan graves helt eller delvis ned utenfor hytta og renser gråvannet effektivt før det ledes videre 


Filtralite renser effektivt fosfor, nitrogen og organisk stoff. Filterposen byttes etter behov. En isolasjonsplate 50mm er festet oppunder lokket og vil gi et godt utgangspunkt for sikring mot frost. Produktet leveres med varmekabel for vinterbruk eller uten varmekabel for sommerhytter.

Tilkoblinger diameter 75 inn, 50 ut mm
Diameter 63,5 cm
Høyde 104 cm
Vekt 24 kg