Vanncisterner

Cisterner i hardplast for oppsamling av regnvann. Plasseres over jord eller graves ned.

Vi leverer et stort utvalg av cisterner. Både for overjord plassering og for nedgraving. Vi leverer dessuten filtersystemer som ivaretar vannkvaliteten på vannet som samles opp. Det er også mulig å få rennende vann i krana med utgangspunkt i dette vannet. Dette gjøres ved hjelp av et "gjør det selv" opplegg som heter Vera vannsystem