Til toppen

Rent og trygt drikkevann

På hytta og i spredtbygde områder er det ikke uvanlig at man selv har ansvar for egen vannforsyning. Her forteller vi deg hvordan du kan sikre god kvalitet på drikkevannet ditt.

Kommunal vannforsyning har i Norge vært ensbetydende med trygt drikkevann. Dette er imidlertid avhengig av at fornyelsestakten på vannledningsnettet opprettholdes. I en undersøkelse foretatt av SSB fremkommer det at man ikke kan ta dette for gitt overalt.

I tillegg benytter mange seg av borehull, brønn, bekk, innsjø eller tjern som primær vannkilde. Drikkevannet blir i slike tilfeller ikke alltid desinfisert, noe som kan innebære en helserisiko. Her gir vi deg noen gode råd om hvordan du kan sikre god vannkvalitet året rundt. 

Se oversikt over alle våre vannfiltere »

Valg av vannkilde

I valg mellom flere aktuelle vannkilder bør du søke å finne en kilde med god naturlig vannkvalitet, og som er godt beskyttet mot forurensning. En brønn med god vannkvalitet, spesielt der vannet strømmer gjennom løse masser av grus og sand, er normalt å foretrekke, da vannet i slike kilder fra naturen er bedre beskyttet. I valg mellom flere overflatevannkilder er en dyp innsjø å foretrekke fremfor et grunt tjern, mens en elv eller bekk normalt er de dårligste alternativene.

Les brosjyre fra Folkehelseinstituttet »

Les mer om våre pumpe- og vannforsyningsalternativer »

Mange henter drikkevann og bruksvann fra nærliggende vannkilder. Det kan ofte være nødvendig å rense dette før det drikkes.

Filtrering av vann

En av de vanligste metodene er å filtrere vannet gjennom en membran (keramisk filterstav). Dette kan gjøres i ett eller flere trinn. Først filtrerer man de groveste partiklene, deretter går vannet gjennom flere trinn med finere og finere filtre helt til du oppnår den vannkvaliteten du ønsker. Det finnes flere membranløsninger som fjerner og dreper bakterier og parasitter. Disse er som regel både billigere og mer effektive enn systemer som UV og Omvendt osmose.

Illustrasjonen til høyre viser et eksempel på drikkevannsfilter som er plassert under benk. Dersom det er mye humus og partikler i vannet anbefaler vi at det suppleres med et forfilter som fjerner de groveste partiklene. Dette gir bedre "arbeidsvilkår" for hovedfilteret. 

Les mer om våre filtere her  »

Doulton - 200 års erfaring

Det finnes mange tilbydere av filtere og renseløsninger på markedet. Doulton er en britisk produsent og en verdensledende aktør innenfor dette området. Selskapet har produsert vannrenseløsninger siden 1820 og har utviklet filterløsninger basert på keramiske filterstaver med aktiv kullkjerne. 

Doulton produserer filterstaver og filterløsninger av meget høy kvalitet og har løsninger som er effektive mot bakterier, lukt, smak, klor, bly/tungmetaller, organisk materiale og små partikler. Filterstavene plasseres i filterhus av ulik størrelse tilpasset ulike formål. Det er mange fordeler med å benytte keramiske vannfiltere:

  • Trygg teknologi. Kun rent vann får passere og når filterne er tette må filteret rengjøres eller skiftes ut.
  • Næringsstoffene beholdes. Forurensinger holdes tilbake, men viktige mineraler beholdes i vannet
  • Miljøvennlig. Reduksjon av plastavfall og ingen unødig bruk av strøm.
  • Økonomisk. Filterne er rimelige og effektive.

 

Et av filterne de produserer heter Ultra Sterasyl og benyttes i et gravitasjonsfilter som ikke behøver vanntrykk. Slik er filterteknologien bygget opp i dette tilfellet:


Filterelementene fra Doulton er grundig testet og dokumentert. Oversikt over renseeffekten finner du her »

(Kontakt Hyttetorget AS for ytterligere dokumentasjon) 

Filterstavene fra Doulton er plassert i ulike filterløsninger:

1. Gravitasjonsfilter 

I et gravitasjonsfilter helles vannet i toppen av filteret og filtreres igjennom filterstavene ved hjelp av tyngdekraft. Dette tar naturlig nok lengere tid enn å pumpe vannet igjennom filterstavene, men er samtidig et fullgodt alternativ og gir like godt resultat. Filteret gir inntil 40 liter drikkevann per døgn og krever verken strøm eller vannkilde med trykk. Dette systemet passer perfekt på hytta eller i campingvogna.

Gravitasjonsfilteret kan plasseres på benken og gir rask tilgang til rent drikkevann. Opptil 40 liter renset vann pr. døgn med to filterstaver. Kapasiteten kan dobles ved å montere ytterligere 2 filterstaver i filterhuset. 

Les mer om gravitasjonsfilter » 


2. Benkefilter

EcoBenk drikkevannsfilter er et meget brukervennlig filter som ikke stor plass og enkelt kan transporteres mellom hytta og hjemmet om ønskelig. Filteret som benyttes her er av typen Ultracarb og er svært effektivt mot blant annet bakterier, klor, bly/tungmetaller, organisk materiale og små partikler ned til 0,5 mikron.

Kobles til standard kjøkkenkran ved hjelp av en smart hurtigkobling.

Benkefilteret krever ingen installasjon og er nærmest som en "plug&play" løsning å regne.

En smart "vippebryter" lar deg veksle mellom hovedkran og filterkran. 

Les mer om EcoBenk filteret »


3. Plassering under benk

Ecofast drikkevannsfilter er et kompakt og plasseringsvennlig filter som kan monteres der du ønsker, f.eks. under kjøkkenbenken. Leveres i to utgaver, en med og en uten forfilter. Om ønskelig kan man montere en egen "drikkevannskran" fra filteret slik at ikke alt det øvrige bruksvannet passerer igjennom. På denne måten øker man filterets levetid. 

Ecofast drikkevannsfilter er et kompakt og plasseringsvennlig drikkevannsfilter som er enkelt å montere. Leveres i to versjoner, med og uten forfilter

Les mer om Drikkvannfilter Ecofast » 

Les mer om Drikkevannfilter Ecofast duo »


4. Vannintaksfilter

Et vannsfilter renser alt forbruksvannet i huset/hytta til drikkevannskvalitet. Dette er et aktuelt filter for mange og sikrer rent vann i alle kraner. Dette benyttes her hele 6 filterstaver i hovedfilteret. Filteret håndterer inntil 1500L pr time og har således stor kapasitet. For å beskytte hovedfilteret passerer vannet først igjennom et forfilter hvor større og mindre partikler holdes tilbake. 

Filteret kan benyttes både i hytter og hus, og i likhet med de øvrige filterne kan det også benyttes i kombinasjon med Vera vannsystem, et vannforsyningsopplegg som gir deg rennende vann i krana uten innlagt vann. 

Les mer om Vannintaksfilter »

 


Jern & mangan

Dersom grunnvann eller vann på bunnen av overflatevannkilder blir oksygenfattig, kan man få løst ut store mengder jern og mangan. Jern og mangan er ikke uvanlig på hytter som får vann fra borehull. Helsemessig er ikke dette farlig, men bruksmessig skaper jern og mangan store problemer. Det kan eksempelvis føre til misfarging av klesvask, grumsete og farget vann, samt dårlig lukt og smak. Innholdet av jern og mangan bør derfor holdes under henholdsvis 0,2 og 0,05 mg/l. Vi leverer to varianter; en for innlagt vann og en for mindre anlegg som benytter pumpe, vannsystem etc. 

Les mer om vårt Jern & Mangan 12L/min  »

Les mer om vårt Jern & Mangan 23L/min  »

Hardt vann (kalk)

Hardt vann skyldes hovedsakelig høy konsentrasjon av kalsium og magnesium som forekommer naturlig mange steder i Norge. Dette medfører høyt kalkinnhold i vannet, noe som ofte resulterer i et grått belegg på dusjvegger, kaffetraktere, vannkokere, armaturer etc. Avleiringen dette etterlater seg kan gå utover effektiviteten og levetiden til ditt rørsystem og apparater som varmtvannsbereder og oppvask-vaskemaskiner. I tillegg vil kalkavleiringene hemme dannelsen av såpeskum, noe som betyr at du vil bruke mer såpe og vaskemidler når du dusjer eller vasker klær.

Les mer om vårt kalkfilter  »


Fluorfilter

Innholdet av fluorid i brønner, og da spesielt borebrønner i granitter og lyse gneiser, kan være høyt. I små mengder forebygger fluorid hull i tennene, mens større mengder kan skade tenner og beinbygning, og da spesielt hos småbarn. Er fluoridinnholdet i drikkevannet over 0,5 mg/l, bør man ikke bruke fluortannkrem, og er innholdet over 1,5 mg/l, vil mange barn etter hvert få hvite tannflekker (kilde Folkehelseinstituttet).

Les mer om vårt Fluorfilter »


Omvendt Osmose - avansert vannrensing

Omvendt osmose (RO) vannfiltrering er en populær og kostnadseffektive vannfiltreringsmetodene som benyttes både i industri og etterhvert også i normale husholdninger. Prosessen fungerer ved å presse vann gjennom en såkalt "semipermeabel membran" som tillater passasje av vannmolekyler, men blokkerer større partikler, ioner og forurensende stoffer. Forurenset vann skylles i avløpet og man sitter igjen med et rent og klar vann, helt fritt for virus, bakterier, bly, fluor og annen forurensing. 

Les mer om Omvendt Osmosefilter her »


Folkehelseinstituttet gir gode råd

I brosjyren "Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta" vil du finne tips og råd til hva du selv kan gjøre med brønnen eller vannkilden for å forebygge sykdom. Du får også vite hvem det kan være lurt å søke hjelp hos. Brosjyren er gitt ut av Folkehelseinstituttet.

Les brosjyren fra FHI her »


Hvem kan foreta vannanalyse?

Dersom du ønsker å teste generell vannkvalitet og bakterieinnholdet i vannet ditt finnes det flere seriøse aktører på markedet som kan hjelpe til med vannanalyse. Her er noen eksempler:

Les også: Hvordan lese en vannanalyse?

Kontakt oss i en av våre butikker for mer informasjon. Vi hjelper deg gjerne!

Vannfiltere - et utvalg