12V solstrømpakker

Et solcelleanlegg er et økonomisk og teknisk godt alternativ til strøm på hytta. Her presenterer vi praktiske 12V pakkeløsninger

Strømmmen kan brukes til TV, lys,kjøleskap, vannpumpe etc. Lavvoltsanlegg under 50V kan utføres/monteres av ufaglærte dersom;
- Effekten ikke overstiger 220W (panel)
- Monterings-og brukerveiledning må følges nøye.
- Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll