Slamfilter til infiltrasjon

Velg Med varmekabel :
Velg Med pumpe :

Varenummer: p-100055

Håndterer gråvann fra hytte - ingen slamsugebil - liten beholder - krever infitlrasjonsgrøft


Et slamfilter for gråvann kan benyttes på hytter med innlagt vann. Filteret holder tilbake partikler og fett fra dusj, vask og oppvask. Det kreves ikke slamsugebil, fordi det benyttes filterpose til oppsamling av faststoff. Filteret er lite i størrelse og dermed svært plasseringsvennlig. Ved bruk av vaskemaskin-/oppvaskmaskin anbefaler vi bruk av en såpe som ikke inneholder kjemiske stoffer som påvirker fettmolekylene. Les mer om dette her.

Vær oppmerksom på at vannet som kommer ut av filteret må ledes til infiltrasjonsgrøft eller et annet egnet rensemedium. Dette må gjøres i henhold til kommunens krav og anbefalinger. Der hvor terrenget ikke muliggjør en infiltrasjonsgrøft kan et overjord slamfilter benyttes.

Diameter 80 cm
Høyde 100 cm
Vekt 45 kg
Kapasitet n/a personer

Spørsmål relatert til produktet?

Dersom du ønsker svar på en problemstilling som er relatert til dette produktet, anbefaler vi deg å benytte vår problemløser tjeneste. Gjennom Problemløseren kan du lese svarene til andres innmeldte problemstillinger. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på kan du selv legge inn spørsmål. Din henvendelse gjennom Problemløseren vil få prioritet.