Slamavskiller 2200L

Varenummer: 23021200

For gråvann/svartvann: Plasseringsvennlig 3 kamret 2200L slamavskiller med god renseeffekt

Butikk / Hovedlager Sandefjord: 1 stk.
Butikk / Lager Alnabru: Leveringstid: 3-6 dager
Butikk / Lager Slependen: Leveringstid: 3-6 dager
Butikk / Lager Drammen: Leveringstid: 3-6 dager
Butikk / Lager Sarpsborg: Leveringstid: 3-6 dager
Butikk / Lager Hamar: Leveringstid: 3-6 dager
Butikk / Lager Lillehammer: Leveringstid: 3-6 dager
Butikk / Lager Gol: Leveringstid: 3-6 dager
Butikk / Lager Kristiansand: Leveringstid: 3-6 dager
Butikk / Lager Sandnes: Leveringstid: 3-6 dager
Butikk / Lager Bergen: Leveringstid: 3-6 dager
Butikk / Lager Trondheim: Leveringstid: 3-6 dager


Dette produktet kan sendes hjem med fraktbelastning eller hentes fraktfritt fra våre lager/butikker

Denne slamavskilleren kan ta imot avløp fra dusj, vask og WC. Avløpsvannet passerer fra kammer til kammer og i denne prosessen holdes flyteslam og synkeslam tilbake i tanken. Ingen bevegelige deler, pumper eller kjemikalier benyttes. Vannet som renner ut fra det siste kammeret er tilnærmet fritt for større partikler og ledes til god sjøresipient, renseanlegg eller infiltrasjon. Utforming og størrelsen på infiltrasjonsgrøften avhenger av de stedlige forholdene og bør vurderes av et firma med nødvendig hydrogeologisk kompetanse. 

Slamavskilleren er CE merket, testet og godkjent i henhold til NS 12566-1 og tilfredsstiller kravene i VA-Miljøblad nr 48. Tanken er dimensjonert for å ta imot avløpsvann (også WC) fra hytter med inntil 6 sengeplasser og 90 døgns bruk. Tanken tømmes normalt hvert 4. år eller i henhold til kommunens bestemmelser.

Denne slamavskilleren er unik pga sin lave høyde (95cm + hals) og plassbesparende konstruksjon. Den kan plasseres/graves ned på steder hvor tradisjonelle slamavskillere ikke ville få plass. Tanken er utstyrt med 3 kammere, noe som gir en lang sedimenteringsvei og høy slamavskillingsgrad (0,11 gram). Fleksibelt design gjør at inn- og utløp kan kobles både på langsiden og kortsiden av tanken. Den stabile konstruksjonen og den lave byggehøyden gjør denne tanken til markedets mest fleksible slamavskiller og muliggjør dessuten en dyp installasjon om ønskelig. Barnesikkert lokk 600mm. Forlengerhalser kan leveres som ekstrautstyr. 

NB! Dersom det ikke er mulig med selvfall fra slamavskilleren til resepient/mottak kan det installeres en pumpe det siste rensekammeret (se tilbehør under)

Bredde 170 cm
Dybde 235 cm
Høyde uten hals 95 cm
Halshøyde 40 cm
Vekt 196 kg