Til toppen

Dette bør du vite om Separett hyttetoalett

Vurderer du et urinseparerende toalett på hytta? Separett er et biologisk hyttetoalettet som separerer vått fra fast. Toalettet som fungerer både med 12V og 230V strøm, er luktfritt, praktisk og prisgunstig. Vi har sett nærmere på hvorfor dette toalettet er et populært valg på norske hytter. Hva er fordelene ved å benytte et slikt toalett?

Separett toalett - biologisk & urinseparerende

Separett er et godt valg for hytter uten innlagt vann. Ved å separere urinen fra det tørre avfallet elimineres utfordringer med lukt samt at kapasiteten på toalettet øker. Urinen ledes ut gjennom eget avløpsrør til filtrering i bakken eller til en tank for lagring som gjødsel. Papir og avføring havner i beholderen til toalettet. 

Viften som går kontinuerlig holder toalettrommet fritt for fuktighet og lukt, separeringen av vått og tørt gjør det luktfritt også utendørs.

Fordeler:

  • Fungerer på hytter uten innlagt vann. 
  • Godt egnet for hytter med solcelleanlegg (12V & 230V).
  • Fåes som store og små systemer.
  • Montering av Separett toalett er enkelt.
  • Er enkelt å bruke for både store og små.
  • Enkel å rengjøre.
  • Et miljøvennlig alternativ.
  • Er ikke søknadspliktig.
  • Tilnærmet luktfritt.
  • Ingen kapasitetsbegrensninger

Ofte stilte spørsmål om urinseparerende toalett: 


Hva er et urinseparerende toalett?

Toalettet fungerer slik at urinen skilles fra fast avfall. Separett gjør dette i selve toalettskålen hvor urinen skilles vekk og ledes til et egnet mottak. Avfallet havner i en separat avfallsbeholder.

 

Hva gjør man når kompostbeholderen er full? 

Når kompostbeholderen er full, setter man på lokket og plasserer denne til etterkompostering på egnet sted. Alternativt kan komposten deponeres i en større kompostbeholder som også kan benyttes til matavfall, hageavfall etc.

 

Hvor skal man lede urinen?

Dersom hytta befinner seg mer enn 40 m fra overflatevann kan det etableres et utslippsarrangement for urinen på egen grunn, forutsatt egnede jordmasser. En slik infiltrasjonsgrøft kan man enkelt lage selv. Det er også mulig å benytte væsken til næringsrik gjødning. Isåfall må det blandes ut med vann. Dette kan gjøres i en ejektortank

 

Hva slags kapasitet har denne typen hyttetoaletter:

Det er i prinsippet ingen kapasitetsbegrensninger knyttet til bruk av Separett. Toalettet tåler høy belastning og når avfallsbeholderen er full byttes den ut med en ny. 

 

Hvordan fungerer Separett på fjellet og i lave temperaturer?

Separett krever verken tradisjonelt avløp, vann eller et oppvarmet rom, og fungerer både på fjell- og sjøhytter. Toalettet fungerer i alle temperaturer.

 

Om man ikke er på hytta særlig ofte, er det noe en må gjøre når man åpner/stenger hytta?

Ved lengre opphold kan det være en fordel å tømme toalettet før man forlater hytta. Da kommer komposteringsprosessen raskere igang og man risikerer ingen lukt ved et eventuelt strømbrudd. 

 

Kan også små barn benytte Separett?

En får kjøpt urinseparerende barnesete utenom. Barnesete er stabilt og anti-glidoverflaten hindrer at setet beveger seg under bruk.

 

Fakta om Separett

Svenske Separett er en veteran innenfor toalettløsninger som ikke er koblet til vann og avløp, og har vært på markedet i en årrekke.

Hovedkonseptet deres er å separere urinen fra det faste, noe som gjør at toalettet er tilnærmet luktfritt, hygienisk og enkelt å håndtere.

Separett sitt hovedkvarter i Sverige

Separett sitt hovedkvarter i Sverige.


Finner du ikke svar på det du lurer på? 

Ta kontakt med vår support så hjelper vi deg!


Hyttetorget har 30 års erfaring med hyttetoaletter og kan svare på det meste av det du lurer på. Ta gjerne turen innom en av våre butikker for å se nærmere på våre toalettalternativer

Infiltrasjonsgrøft

En foretrukket og miljøvennlig løsning for drenering av urin og gråvann er en infiltrasjonsgrøft. Dersom hytta befinner seg mer enn 40 m fra overflatevann kan det etableres et utslippsarrangement for urinen på egen grunn, forutsatt egnede jordmasser. For kortere avstander fra overflatevann bør sakkyndig kontaktes.

Urinen dreneres ut i midten av et 30 cm lag med Lecakuler/grov pukk med lite finstoff. Over drenslaget legges fiberduk og et ca 30 cm lag jord for å hindre luktdannelse og frost. Om ønskelig kan grøfta isoleres med vintermatter eller lignende. 

Grøfta graves/utformes selv. Bunnen av grøfta skal være plan og ikke dypere enn 60 cm i forhold til terrengflaten.

Infiltrasjonspakke under jord »

Kompostering

En kompostbeholder er praktisk og effektivt.

Biosekkene i Separett er laget av nedbrytbart biologisk materiale og egner seg godt til å graves ned eller til å deponeres i en kompostbinge.

En kompostbeholder er en miljøvennlig måte å bli kvitt organisk avfall på. Matavfall, kompost fra biodo og hageavfall kan med fordel komposteres sammen for et best mulig resultat. Våre kompostbeholdere kan benyttes hele året, selv om selve komposteringsprosessen foregår i sommerhalvåret.

Se våre kompostbeholdere »


 


INFORMASJON OM DE ULIKE MODELLENESeparett Villa 9010 (12V/230V)

Separett 9010 er praktisk og enkel, både produkt- og installasjonsmessig.

Bestselgeren fra Separett kjennetegnes ved at den tar lite plass og er meget praktisk i bruk. Det faste avfallet havner i en beholder som er plassert i selve toalettet, hvor man bruker nedbrytbare biosekker for å samle det sammen. Beholderen tømmes enkelt ved at man løfter opp lokket, tar ut biosekken og deponerer dette på egnet sted. Her trengs det ikke noe gjennomføring eller tank under gulvet.

Urinen ledes via en slange i toalettet ut gjennom et avløpsrør som kommer ut på baksiden og føres derfor videre til f.eks. en infiltrasjonsgrøft hvor man filtrerer urinen og drenerer den videre ut i bakken. Har man ikke mulighet til å grave ned en infiltrasjonsgrøft er det også mulig å bruke et overjordsfilter for å filtrere urinen ut i naturen. Andre måter å kvitte seg med urinen på kan være til en oppsamlingsbeholder eller til en ejektortank.

kapasitet:
I en fritidsbolig med fem personer tømmes normalt beholderen etter 3-6 ukers kontinuerlig forbruk, noe som sikrer høy kapasitet. 

Les mer om Separett 9010 her »

Separett Villa 9020 (12V/230V)

Beholderen til Separett 9020 plasseres under gulv.

For hytter med større krav til kapasitet er Separett 9020 toalettløsningen å fortrekke. Toalettet leverer de samme fordelene som 9010-varianten, men forskjellen ligger i selve kompostbeholderen.

9020 har en separat kompostbeholder på 50L som er plassert under gulv, som derfor gir høyere kapasitet og som også kan sies å gi høyere komfort da man får plassert kompostmottaket lenger unna toalettet. I motsetning til 9010 hvor man tømmer beholderen via biosekken vil 9020 fungere slik at man tar ut hele kompostbeholderen og setter denne til etterkompostering mens ny beholder settes på plass. Alternativt kan man på samme måte som 9010 deponere avfallet i en kompostbinge.

kapasitet: 
9020 vil normalt måtte tømmes etter 8-10 ukers kontinuerlig bruk for fem personer. Urinen ledes på samme måte som på 9010.

Les mer om Separett 9020 her »


Separett Tiny

Tiny har et stilrent design og er spesielt utviklet for hytter med lite plass.

Mange hytter sliter med plass, og for denne problemstillingen er nettopp Separett Tiny utviklet. Et lite kompakt separasjonstoalett med moderne design og høy brukerkomfort.

I likhet med 9010 og 9020 har Tiny en separasjonsenhet i toalettsete slik at urinen og det faste avfallet skilles fra første stund. Det faste havner i kompostbeholderen i selve toalettet hvor det benyttes biologiske nedbrytbare sekker.

Urinen i Separett Tiny kan enten ledes ut via avløpsrøret og sendes til en infiltrasjonsgrøft, men her har man også mulighet til å installere en urintank som plasseres i toalettet i de tilfeller der urinen ikke kan ledes ut.

Separett Tiny finner du her »


LES OGSÅ: