Til toppen
Varenr.: p-100247

Aqua Green Bio med fordampning

Aqua Green Bio med fordampning er et lukket og avløpsfritt vanntoalett - helt uten utslipp av væske

Velg Biomottak :
Fra:

Fraktalternativer

Løsningen som er presentert på denne siden gjør det mulig å benytte litt vann i toalettskålen til renhold og transport av avfall. En lukkeklaff sperrer for innsyn til avfallet og hindrer luktutvikling i toalettrommetSiden all væske skal fordampes kreves det imidlertid at man bruker toalettet så sparsommelig som mulig og følger visse retningslinjer for bruk. Dette er langt viktigere i denne løsningen enn det er dersom væsken ledes til infiltrasjon.

Systemet krever ikke innlagt vann, kun strøm. Man kan bære inn vannet og tilkoble Vera Vannsystem om ønskelig eller bare en liten vannbeholder plassert ved siden av toalettet med en enkel pumpe. Aqua Green leveres med to alternative kompostbeholdere; Lav modell (2 x 60L beholdere) og standard modell (2 x 90L beholdere).  Avstand mellom toalettstol og biomottak bør ikke overstige 3 meter.

Fordamping av væske: Væsken fordamper og avfallet komposteres - avløpsfritt system. Denne løsningen krever 230V strømtilførsel til varmekabel og elektrisk takvifte, samt isolert lufterør over tak. Konstruksjonen er laget slik at den gir en optimal fordampningsevne pga luftstrømmen over væskenivået. Fordampningskapasiteten vil variere mellom 7 og 12 liter pr døgn, avhengig av lufttemperatur og luftfuktighet. Fordampningen er normalt større enn væsketilførselen, men i motsatt fall vil overskuddsvæsken renne over i en 30 liters overskuddsbeholder. Overskuddsbeholderen er tilkoblet en håndpumpe som enkelt kan pumpe væsken tilbake til fordampningsenheten. Dette er med andre ord et lukket system som normalt ikke vil være søknadspliktig. 

Innlagt vann er ingen forutsetning for å ta i bruk dette toalettsystemet

Hva med høy belastning? Dersom toalettet blir belastet så mye at all væsken ikke lar seg fordampe kan man vurdere en kombinasjon av fordamping og infiltrasjon. Systemet fordamper det som er mulig og overskuddsvæsken ledes til infiltrasjonsgrøft.

Dersom hytta ikke har innlagt vann, kan en vannbeholder plasseres ved siden av toalettet som vist her,  eller man kan knytte seg til Vera Vannsystem

Leveransen inneholder Aqua Green toalettstol, kompostmottak med integrert varmekabel, komplett fullisolert avlufting over tak, takmansjett, taklim,  takvifte, vifteregulator, overskuddsbeholder samt pumpe for tilbakeføring av overskuddsvæske til kammeret. 2 stk filterposer til kompostbeholderne medfølger også. Maksimalt vanntrykk inn på toalettstolen: 4,5 bar. Dersom du har høyere trykk må det benyttes en trykkreduksjonsventil. Kapasiteten kan økes med flere kompostbeholdere eller en større ekstern kompostbeholder som også kan benyttes til matavfall, hageavfall etc.

Aqua Green kan du montere selv, helt uten bruk av rørlegger. Last ned anvisningen i dokumentarkivet over eller bla i vår leservennlige versjon her

Toalett
Mål fra vegg til nedføringsrør 20.5 cm