Til toppen
Varenr.: 61872315

Filtralite P rensepakke for urin

Rensepakke for infiltrasjon av urin

Fraktalternativer

Krav til stedlige forhold for infiltrasjon av urin

  • De stedlige jordmassene må være egnet til å drenere vannet på en tilfredsstillende måte. Vannet må kunne dreneres slik at det ikke dannes lokale vannsamlinger rundt infiltrasjonsgrøften.
  • Avstand til grunnvann regnet fra grøftebunnen må være minimum 0,5 meter.
  • Avstand til drikkevannskilde må ikke være mindre enn 100 meter.
  • Avstand til nærmeste vassdrag (bekk, elv eller vann) må være mer enn 10 meter.