Til toppen
Varenr.: 61872300

Filtralite P rensepakke over jord

Rensepakke for steder det er vanskelig å grave infiltrasjonsgrøft

Filtralite P rensepakke over jord er beregnet for steder hvor det på grunn av stein og fjell er vanskelig å grave en infiltrasjonsgrøft.
Filteret plasseres på bakken (i vater). Det kan isoleres med vintermatter eller liknende, og dekkes til med jord eller torv.