Til toppen
Varenr.: 61872310

Filtralite P rensepakke under jord

Rensepakke for nedgraving

Fraktalternativer

Krav til stedlige forhold:

  • Må være egnet til å drenere vannet på en tilfredsstillende måte. Vannet må kunne dreneres slik at det ikke dannes vannansamlinger rundt infiltrasjonsgrøften.
  • Avstand til grunnvann regnet fra grøftebunnen må være minimum 0,5 meter.
  • Avstand til drikkevannskilde må ikke være mindre enn 100 meter.
  • Avstand til nærmeste vassdrag må være mer enn 10 meter.