Til toppen

Miljøvennlige vann- og avløpsløsninger på hytta

Mange tror at det å legge inn vann innebærer sprenging, graving og en lang søkeprosess, men slik behøver det nøvendigvis ikke å være. Det finnes både rimeligere og mer miljøvennlige alternativ tilgjengelig.

Dersom du har innlagt vann i hytta må du søke kommunen om utslippstillatelse og investere i en godkjent avløpsløsning. Hyttetorget har mange års erfaring med slike avløpsløsninger og du kan lese mer om disse lenger ned i artikkelen. Men før du bestemmer deg for å legge inn vann på hytta i tradisjonell forstand, kan du vurdere en noe rimeligere og enklere løsning; 

Man kan få rennende varmt og kaldt vann i krana også på hytter uten innlagt vann og tilknyttet avløp

Man kan få opplevelsen av god sanitær standard selv om man baserer seg på "innbært vann" eller vann til hytteveggen. Også strømløse hytter kan benytte slike systemer. 

Forutsetningen er at du har vann i nærheten allerede, enten fra en brønn, en vanncisterne, en nærliggende bekk eller innsjø. Når vannet bæres inn i hytta vil dette som regel bety et lavere vannforbruk. Det er grunnen til at de fleste kommuner ikke har søknadsplikt knyttet til vann- og avløpsløsningene i slike systemer.

Fredrik K. Johansen forklarer hvordan et takvannfilter fungerer. Det finnes også et partikkelfilter som er konstruert etter samme prinsipp. 


Det finnes flere måter å skaffe seg vann på:

Ønsker du å lese mer om vannforsyning, cisterner, pumpeløsninger etc kan du gjøre dette på disse sidene


Hva med drikkevann?

Det finnes flere alternative måter å sikre seg et bakteriefritt drikkevann uten lukt, farge og smak - og man trenger ikke nødvendigvis trykkvann for å få til dette. Våre løsninger renser vannet ditt til på en trygg og effektiv måte.

Se oversikt over alle våre vannfiltere »

Dersom hytta har innlagt vann eller VERA Vannsystem, kan det plasseres et vannfilter under kjøkkenbenken som leder til en egen kran for tapping av drikkevann.


Dersom ikke hytta har strøm så kan vi tilby VVS løsninger som er tilpasset solstrømanlegg. Les mer om våre solcelleløsninger her

Hvordan knyttes vannsystemene sammen?

Du trenger ikke rørlegger for å få rennende vann i kranen på hytta. Faktisk er det slik at alle komponenter i et slikt vannsystem kan knyttes sammen med pexrør og hurtigkoblinger, som er enkle både å montere sammen og å ta fra hverandre. Dette er ikke komplisert og et arbeid du fint kan gjøre selv. Grunnkomponentene i vannsystemet er en vanncisterne eller en vannbeholder som er plassert inne i hytta. Til vanntanken kobles en pumpe som kan gå på 12V for hytter med solstrøm, eller 230V dersom den er tilkoblet et strømnett. Deretter monteres en varmtvannsbereder eller eventuelt en gassvannvarmer for strømløse hytter. 

Les mer om vannsystem  »


Hva med dusj?

Dusj på hytta har for mange blitt et minimumskrav. Ved hjelp av dette vannsystemet kan alle hytter installere en dusj - uansett om hytta er strømløs eller uten innlagt vann. Det som kan være et problem er takhøyden, spesielt i eldre hytter som er lave under taket og gjerne med skråtak. Derfor leveres det spesialtilpassede hyttedusjer som måler 190 cm eller 195 cm i høyden, slik at ikke høyden under taket skal være til hinder.

Våre hyttedusjer er klargjort for tilkobling til vannsystem med 15mm hurtigkoblinger (pex), men de kan også leveres som frittstående løsninger. Som frittstående løsninger er vanntanken integrert og man baserer seg på bruk av enten fotpumpe eller tank med integrert dykkerpumpe. 12V dykkerpumpe kan også være et alternativ Les mer om hyttedusjer

Dusjene er klargjort for Vera Vannsystem

Hvordan lede avløpsvannet ut av hytta?

Dersom man kan lede avløp ut med naturlig selvfall så er det fint, men ofte kan dette være vanskelig. Aqua Lift er en stillegående minipumpestasjon som plasseres inne i hytta og pumper avløpsvannet opp og bort dit man ønsker.

Aqua-Lift minipumpestasjon pumper avløpsvannet dit du ønsker, slik at gråvannsanlegget kan plasseres på det best egnede stedet

Avløp fra hytter uten innlagt vann

Avløpsvann fra dusj og vask kalles på fagspråket for gråvann. Dersom du bærer inn vannet til hytta er det veldig vanlig å benytte enkle avløpsløsninger for dette gråvannet. En enkel avløpsløsning kan for eksempel være et lite filteranlegg bestående av Filtralite P rensemiddel og en filterpose som holder tilbake fett, såperester, hår og annet som finner veien ned i avløpet. 

Denne gråvannsløsningen heter Vera Compact Mini og er konstruert for å ta imot avløpsvann fra hytter som ikke har innlagt vann.


Avløp fra hytter med innlagt vann

Det man skal være klar over er at straks man leder vannet inn i hytta via rør, så har man pr definisjon innlagt vann og er pliktet til å søke om utslippstillatelse. I denne sammenheng er kildeseparering et nøkkelord; Avløp fra bad, oppvask og vaskevann kalles gråvann. Avløp fra vanntoalett kalles svartvann. Kildeseparering betyr at svartvann og gråvann behandles i separate løsninger, noe som er miljømessig positivt og forenkler både installasjonsarbeid, service og søknadsprosesser. 

Det kan være lurt å først ta stilling til hvilken toalettløsning man ønsker å benytte. Dette kan du lese mer om her

Deretter bør man ta stilling til hvilken gråvannsløsning som egner seg best. Her finnes det flere anlegg å velge mellom. Hvilket anlegg som passer best, avhenger av et par forhold; Er det bilvei frem for tømming av anlegget/restslam eller skal man basere seg på et posefilter som tømmes selv? Er det gode infiltrasjonsmuligheter eller trenger man et anlegg med rensemedium i tillegg til slamavskilling?

Vera Compact F1 er et gråvannsanlegg for 1 hytte og er aktuelt der hvor slamsugebilen ikke kommer til


Vanntoalett

Når det gjelder avløp fra vanntoalett er det flere muligheter. Det finnes vanntoaletter med miljøvennlige biologiske avløpsmottak, som for eksempel Aqua Green. Ønsker man imidlertid et mer tradisjonelt toalett som bruker mer vann er det naturlig å benytte en tett avløpstank som mottak. For å unngå for mye graving og kan det benyttes flate avløpstanker til dette formålet:

De flate samletankene fra Graf er plasseringsvennlige og kan graves helt eller delvis ned på hyttetomta 

En slamsugebil må komme til for tømming når tanken er full. Undersøk med det lokale renovasjonsselskapet hvor lange slanger de har tilgjenglig. Normalt er dette flere titalls meter.

Hyttetorget har lang erfaring avløpsløsninger for hytter og tilbyr et vidt spekter av tanker og renseanlegg. Les mer om våre produkter


Våre renseanlegg er konstruert i henhold til myndighetenes krav og monteres i Hyttetorgets produksjonslokaler i Sandefjord.

Vann og avløp - et utvalg