Til toppen

Reduser strømforbruket på ditt forbrenningstoalett

Med noen enkle grep kan du redusere strømforbruket på ditt elektriske forbrenningstoalett med hele 80 %! Og har du en gassdrevet modell, gjelder samme prinsipp – her kan du også spare!

Et forbrenningstoalett bruker i snitt ca 1,5kWh pr besøk. Hvor mye det koster å bruke toalettet avhenger derfor av hvor ofte det blir benyttet. Siden 4 av 5 dobesøk kun er for urinering, kan man redusere bruken av selve forbrenningstoalettet betydelig ved å installere et urinal i hytta.

Bildet viser Cinderella Comfort i kombinasjon med Urinova Kompakt 

Strøm- og vannfri toalettløsning

Våre urinaler er luktfrie og trenger verken strøm eller vann for å fungere. De er konstruert for begge kjønn og er spesielt foretrukket av familier med små barn som tisser ofte og lite. Selve installsjonen er enkel og det er kun et avløpsrør ledet til et egnet mottak som skal ledes ut av toalettrommet. Urinalet kan enten plasseres ved siden av hovedtoalettet eller det kan stå for seg selv på et egnet sted.  

Reduser strømforbruket med 80%

Ved å benytte et urinal i tilknytning til forbrenningstoalettet reduserer man både strømforbruk og poseforbruk. Benytter du Cinderella Freedom gasstoalett reduseres forbruket av propan tilsvarende. Våre urinaler benytter litt ulike metoder for luktsperre, enten membran eller sperrevæske. 

Les mer om våre ulike urinaler

Urin en bakteriefri og steril væske som det ikke er kontroversielt å drenere kontrollert til naturen. Væsken inneholder imidlertid nitrogen, som er en gjødning. Derfor er det ønskelig med visse minimumsavstander til elver, innsjøer og drikkevannskilder. Vi har standardiserte små grøftekonstruksjoner i vårt program til dette formålet.