Til toppen
Varenr.: 61878228

Infiltrasjonsanlegg for vanntoalett

Infiltrasjonsløsning for Aqua Green og Vera vakuumtoalett (med biomottak)

Hvorvidt man trenger denne løsningen eller ikke er opp til kommunen å avgjøre. Dersom de lokale forholdene har akseptable infiltrasjonsegenskaper trenger man ikke denne infiltrasjonsløsningen. Løsningen sikrer imidlertid at overskuddsvæske fra vanntoalett med biomottak gjøres forskriftsmessig og i henhold til fagmiljløenes anbefaling. 

Pakkeløsningen er laget slik at overskuddsvæsken håndteres på en miljøvennlig og skånsom måte for naturen. Det benyttes blant annet FiltraliteP som har en svært gunstig effekt når det gjelder tilbakeholdelse av organisk stoff og bakterier.

Denne infiltrasjonsløsningen er beregnet for overskuddsvæske fra Aqua Green eller Vera Vakuumtoalett. Andre løsninger (f.eks. kverntoaletter eller vakuumtoaletter som benytter kvern) kan ikke benytte denne løsningen fordi avfallsstrukturen ikke vil være egnet for infiltrasjon på samme måte. 

Grøftelengde: 3 meter, Bredde 50cm, Dybde: 40 cm

Pakken inneholder:

  • 5 sekker FiltraliteP à 50 liter
  • 3 stk isoporplater beregnet for nedgraving
  • Infiltrasjonsrør
  • Tilførselsrør og 90 graders bend
  • Ø50mm rør
  • Isolasjon for Ø50mm rør og flexibend
  • 2 stk flexibend
  • Gaffatape