Til toppen
Varenr.: 61878228

Infiltrasjonsanlegg for vanntoalett

Infiltrasjonsløsning for vannbesparende toalett med biomottak

Fraktalternativer

Denne infiltrasjonsløsningen er beregnet for overskuddsvæske fra Aqua Green vanntoalett. Andre løsninger (f.eks. kverntoaletter eller vakuumtoaletter som benytter kvern) kan ikke benytte denne løsningen fordi avfallsstrukturen ikke vil være egnet for infiltrasjon på samme måte. Det er viktig at dette gjøres i henhold til kommunens krav. Stedlige masser, nærliggende drikkevannskilder og lokale forhold er avgjørende for hvorvidt dette vil bli akseptert. Løsningen sikrer at overskuddsvæske fra vanntoalett med biomottak håndteres på en forsvarlig og skånsom måte for naturen. Det benyttes blant annet FiltraliteP som har en svært gunstig effekt når det gjelder tilbakeholdelse av organisk stoff og bakterier.

Grøftelengde: 3 meter, Bredde 50cm, Dybde: 40 cm

Pakken inneholder:

  • 5 sekker FiltraliteP à 50 liter
  • 3 stk isoporplater beregnet for nedgraving
  • Infiltrasjonsrør
  • Tilførselsrør og 90 graders bend
  • Ø50mm rør
  • Isolasjon for Ø50mm rør og flexibend
  • 2 stk flexibend
  • Gaffatape