Infiltrasjonsanlegg for vanntoalett

Velg Variant størrelse :

Varenummer: p-100261

Infiltrasjonsløsning for vanntoaletter med biomottak


Dersom man skal infiltrere overskuddsvæske fra vanntoalett med biomottak er det viktig at det gjøres forskriftsmessig og i henhold til fagmiljløenes anbefaling. Denne pakkeløsningen er laget slik at overskuddsvæsken fra biodoer håndteres på en miljøvennlig og skånsom måte for naturen.Det benyttes blant annet Filtralite som har en svært gunstig effekt når det gjelder tilbakeholdelse av organisk stoff og bakterier.

Tilkoblinger diameter 110 mm
Materiale Polyetylen

Datablad:

Monteringsanvisning Infiltrasjonsgrøft
Vannsparende toaletter