Til toppen
Varenr.: 1243510 | Solstrøm

Koblingsboks 16 mm

Benyttes som knutepunkt for samenkobling av 2 solcellepaneler.

Fraktalternativer

Boksen benyttes når det skal kobles 2 stk paneler sammen eller når det skal brukes tykk kabel mellom panel og styringstavle. Boksen er beregnet for opptil 16 kvadrat kabel.

Diodesett for sammenkobling av paneler

Benyttes når flere paneler skal plasseres på hver sin vegg
70821500