Til toppen
Varenr.: 6142919 | IGT

Lekkasjetester rør 3,8''

Fraktalternativer

Dersom du ikke ønsker å plassere en propanflasker i umiddelbar nærhet av komfyren, kjøleskapet, eller annet propandrevet utstyr kan du legge opp et fast røropplegg hvor flasken plasseres utenfor hytta, i en bod eller annet egnet sted.

Funksjonsbeskrivelse

Når det er gjennomstrømming av gass vil det boble i glasset på regulatoren. Hvis det bobler når du ikke har et forbruk er det en lekkasje etter der regulatoren er plassert i hytta. Derfor er det viktig at den plasseres så nær gassflaska som mulig.