Til toppen

Oppgraderhytta

Dusj og hygienisk toalett uansett hyttestandard

Du kan få tilnærmet samme vannkomfort på hytta som du har hjemme, selv uten at du du har innlagt vann. Det forteller Cato Hansen, hytteekspert og butikksjef i Hedmarks største Hyttebutikk.

Cato Hansen har 20 års erfaring fra rørleggerbransjen og har de senere årene jobbet aktivt med blant annet vann, toalett og avløpsløsninger i hyttemarkedet. Vi har spurt han om hva man bør tenke på før man setter igang med å oppgradere sanitærforholdene på hytta. Det første man bør være klar over er at dette ikke nødvendigvis behøver å bli en kostbar affære i hundretusen-kroners klassen, forklarer han. Mange tror at rennende vann i krana og et hygienisk toalett er ensbetydende med sprenging, graving og lange søknadsprosesser. Slik behøver det absolutt ikke å være. Vannet har du jo, enten i form av en brønn, vanncisterne, nærliggende innsjø eller bekk. Man bruker normalt langt mindre vann når dette bæres inn og derfor er "innbært vann" normalt ikke søknadspliktig i de fleste kommuner. Men vær klar over at dersom du kobler et vanntoalett til et slikt system bør du ha et miljøvennlig mottak for å sikre at overskuddsvæske ikke forurenser nærliggende drikkevannskilder. Dette gjøres normalt med et biomottak i kombinasjon med en infiltrasjonsgrøft. 

Produktene som benyttes i de ulike vannsystemene knyttes sammen med pex rør og hurtigkoblinger som er enkle å montere sammen og ta fra hverandre. Det betyr at man ikke behøver rørlegger for å få rennende vann i krana forklarer Hansen. Alle komponentene leveres med hurtigkoblinger og er dermed klargjort for dette "gjør det selv" systemet. Grunnkomponentene i vannsystemet er en vanncisterne eller vannbeholder som er plassert inne i hytta. Denne er ofte mellom 50 eller 100 liter. Til denne vanntanken kobles en pumpe som kan gå på 12V for hytter med solstrøm, eller 230V dersom hytta er tilkoblet strømnettet. Etter pumpa monteres en varmtvannsbereder, eventuelt en gassvannvarmer for strømløse hytter. En gassvannvarmer er svært effektiv og varmer opp vannet på et øyeblikk. Alle komponentene kobles til hverandre med pex rør og hurtigkoblinger. Kompontentene kan enten monteres samlet eller de kan plasseres rundt om i hytta der hvor man finner plass forklarer Cato Hansen.

Vanntoalett uten innlagt vann?

Det er fullt mulig å installere et miljøvennlig vanntoalett på hytter med utgangspunkt i dette enkle vannopplegget. Det er imidlertid viktig at toalettet som knyttes til bruker lite vann.

Aqua Green og Vera Vakuumtoalett bruker ikke bare lite vann, men er i tillegg konstruert slik at avfallet fra toalettet er velegnet for kompostering. Det benyttes verken kvern eller avfallspumpe for transport av avfallet og dette sikrer at alt annet enn det flytende holdes tilbake i kompostmottaket. Væsken dreneres videre til fordamping og eventuelt infiltrasjon av overskuddsvæske. Dette gjør disse systemene miljømessig akseptable. Hansen er imidlertid opptatt av at man går i dialog med kommunen før man installerer et vanntoalett, uansett hvor lite vann dette bruker. Årsaken til dette er at det syndes en del der ute. Selv om vi føler oss veldig trygge på at våre løsninger er miljømessig forsvarlige ønsker vi at kommunene skal motta en formell søknad før installasjon. Vi opplever ofte at kunnskapen om de ulike løsningenene rundt om i kommunen er svært variabel og at hytteeiere ofte må forklare prinsippene til de som skal godkjenne løsningene. 

Forbrenningstoaletter

Det finnes i prinsippet tre hovedgrupper av hyttetoaletter forklarer Cato Hansen; biologiske toaletter, vanntoaletter og forbrenningstoaletter. Forbrenningstoaletter er nok det vi har solgt aller mest av de seneste årene. Årsaken til dette er at disse toalettene er så utrolig enkele å installere. Med denne løsningen forbrennes avfallet fortløpende, og man må kun tømme en liten kopp aske en gang i uken. Forbrenningstoaletter kan enten gå på strøm eller gass, er enkle i bruk og lette å montere, sier han.

Hva med de som ikke ønsker vanntoalett?

Det er fullt mulig å få komfort på alle typer hytter. La oss ta Snurredassen som et eksempel. Den er installert på utallige hytter siden tidlig 70 tallet. En Snurredass har fire kamre, og du bruker normalt et år på fylle et kammer, sier Hansen. De store kamrene gjør at snurredassen kan håndtere mye avfall og første tømming skjer først etter fire år. Da vil komposten ha fått så lang oppholdstid at den normalt vil være ferdig kompostert. Beholderen plasseres under hytta, og etter kompostering sitter du igjen med 20 prosent av den mengden avfall du hadde i utgangspunktet. Det finnes også enkle varianter av biologiske toaletter. Hvilken type du bør velge kommer både an på hvilke energikilder du har på hytta, hvor lite lukt du ønsker og hvor mye penger du vil legge i toalettet, sier Hansen.

Hva med dusj?

Dusj på hytta er for mange hytteeiere blitt et miniumumskrav og ved hjelp av dette systemet kan alle hytter installere dusj, uansett om hytta er strømløs og uten innlagt vann. Takhøyden kan imidlertid være et problem, særlig på eldre hytter med skråtak. Av den grunn leveres det spesialtilpassede hyttedusjer i 190cm og 195cm høyder. Disse er klargjort for tilkobling til vannsystem med hurtigkoblinger men kan også leveres som frittstående løsninger basert på fotpumpe eller tank med dykkerpumpe integrert.

Smarte avløpsløsninger

Avslutningsvis spurte vi Cato Hansen om han hadde noen tanker om hvor avløpsvannet skulle ledes. Dette avhenger først og fremst av om man har innlagt vann eller ikke. Bærer man vannet inn i hytta er det veldig vanlig å benytte enkle avløpsløsninger for gråvannet. Gråvann betyr avløpsvannet fra dusj og vask, forklarer Hansen. Med enkel avløpsløsning menes for eksempel et lite filteranlegg bestående av Filtralite P rensemiddel samt en filterpose som holder tilbake fett, såperester og andre ting som finner veien inn i avløpet. 

Legger man inn vann i hytta stiller saken seg anderledes. Da bør det legges opp til større avløpsløsninger, men heller ikke dette behøver å bety veldig store kostnader og naturinngrep forklarer han. Det finnes nå mange gode gråvannsrenseanlegg som kan installeres på hyttetomta og ta imot avløpsvannet fra hytter med høy sanitær standard.

 

Du kan lese mer om vannsystemløsningene og de ulike toalettløsningene på våre hjemmesider. Ønsker du å besøke en faghandler med ekspertise innen disse fagområdene anbefaler vi at du tar turen til et av hyttesenterne under.

Hyttesentere med fagkunnskap finner du her: