Til toppen
Varenr.: 42787000 | Qlima

Qlima Kristal 2 liter

2L Kristal parafin på i en lett håndterbar kanne. Egner seg til alle typer olje-/parafinovner

Godt egnet til parafinovner som Qlima, Corona, Zibro, Kero, POD, Aladdin, laserkamin og andre strømløse kaminer.  

NB! Qlima Kristal forbrenner helt rent og er luktfri

For å unngå driftsforstyrrelser er det viktig at du bruker brensel av den riktige kvaliteten. Qlima Extra er et luktfritt brensel med 80 % mindre svovel enn alminnelig petroleum og Qlima Kristal er fullsyntetisk isoparafin, som er helt luktfri. Det er det beste for deg selv og mindre belastende for miljøet å bruke rene brennstoffer, som er spesielt utviklet til kaminer.

OBS! Skal kun benyttes til Parafinkaminer. 


Parafinen klassifiseres som H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. IKKE fremkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter. 

Qlima Kristal 20 liter

Qlima Kristal er et helt luktfritt høykvalitetsbrensel og det beste drivstoff til alle typer olje- og parafinovner
10015200

Qlima Kristal 6x2 liter

12L Kristal parafin fordelt på 6 stk praktiske 2L kanner. Egner seg til alle typer olje-/parafinovner
4278703303

Qlima Kristal 8 liter

Luktsvak parafin av høy kvalitet. Egner seg til alle typer olje-/parafinovner
4278703302

Qlima parafinkamin

Strømløs parafinkamin på hele 2850W, med dobbel brenner. Gir rask og behagelig oppvarming
6160145