Til toppen
Varenr.: 4278703303 | Qlima

Qlima Kristal 6x2 liter

12L Kristal parafin fordelt på 6 stk praktiske 2L kanner. Egner seg til alle typer olje-/parafinovner

Godt egnet til parafinovner som Qlima, Corona, Zibro, Kero, POD, Aladdin, laserkamin og andre strømløse kaminer. 

6 stk praktiske Qlima Kristal kanner som gjør påfyllingen enkelt. Med i pakken følger 3 stk traktbegere som forenkler påfyllingen ytterligere.

NB! Qlima Kristal forbrenner helt rent og er luktfri

For å unngå driftsforstyrrelser er det viktig at du bruker brensel av den riktige kvaliteten. Qlima Extra er et luktfritt brensel med 80 % mindre svovel enn alminnelig petroleum og Qlima Kristal er fullsyntetisk isoparafin, som er helt luktfri. Det er det beste for deg selv og mindre belastende for miljøet å bruke rene brennstoffer, som er spesielt utviklet til kaminer. 

OBS! Skal kun benyttes til Parafinkaminer. 


Parafinen klassifiseres som H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. IKKE fremkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter. 

Kampanje

Qlima Extra 20L

Luktsvak parafin av høy kvalitet. Lavt svovelinnhold og godt egnet til parafinovner
4278703278
Kampanje

Qlima Kristal 20 liter

Qlima Kristal er et helt luktfritt høykvalitetsbrensel og det beste drivstoff til alle typer olje- og parafinovner
10015200
Kampanje

Qlima Kristal 8 liter

Luktsvak parafin av høy kvalitet. Egner seg til alle typer olje-/parafinovner
4278703302
Kampanje

Qlima parafinkamin

Strømløs parafinkamin på hele 2850W, med dobbel brenner. Gir rask og behagelig oppvarming
6160145