Til toppen
Varenr.: 30041

Sanitærvæske Campa Rinse 2L

Original spylevannstilsetning til Campa Potti

For bruk i mobile toaletter. Holder spylevannet friskt. Forbedrer hygienen og bidrar til en mer effektiv spyling. Gir en beskyttende hinne i toalettskålen. Nedbrytbar.


Viktig informasjon!

Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 

Benytt vernehansker. 

Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. 

Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann. 

 

Kampanje

Sanitærvæske Campa Green 2L

Originalt additiv til holdetank på mobile toaletter
30071
Kampanje

Porta Potti Excellence

Et portabelt oppsamlingstoalett utstyrt med ferskvannstank
5001204