Til toppen
Produktet er ikke aktivt!
Varenr.: B6110051

urinova cindy hvit høyre

UriNova Cindy for høyre side plassering

Fraktalternativer

Utstillingsmodell med full garanti. Kan mangle originalemballasje. 

Påbygginstoalett for Cinderella forbrenningstoalett. Mangedobler kapasiteten og reduserer strømforbruket med inntil 83%.

Urinalet er utstyrt med en spesialutviklet partikkel- og luktsperre som hindrer lukti å trenge inn i toalettrommet. Sperrevæsken fungerer som en propp og lukthindrer.

Urin en bakteriefri og steril væske som det ikke er kontroversielt å drenere kontrollert til naturen. Væsken inneholder imidlertid nitrogen, som er en gjødning. Derfor er det ønskelig med visse minimumsavstander til elver, innsjøer og drikkevannskilder. Vi har standardiserte små grøftekonstruksjoner i vårt program til dette formålet.

Avløpsstussen har en diameter på 50 mm. Avstanden fra gulv til senter av røret er 115 mm.