WC med samletank

Mange kommuner i Norge aksepterer kombinasjon av vanntoalett og tett samletank. Installerer du et vannsparende toalett kan tankene være små og plasseringsvennlige

Det essensielle ved valg av vanntoalett i denne sammenheng er at toalettet er enkelt, vedlikeholdsfritt og egnet i kaldt klima. Dersom man ikke har enkel tilgang på rørlegger/servicepersonell bør elementer som pumper/kverner i toalettet unngås. Lavtspylende vanntoaletter som vist på disse sidene vil gi økt brukerkomfort samtidig som de er driftssikre året igjennom.

I tillegg er det viktig at selve tanken er av en størrelse som gjør det mulig å plassere den i terrenget eller grave det ned der hvor det er mulig. Våre flate samletanker er konstruert nettopp med tanke på dette.