Til toppen
Varenr.: 10015200 | Qlima

Qlima Kristal 20 liter

Qlima Kristal er et helt luktfritt høykvalitetsbrensel og det beste drivstoff til alle typer olje- og parafinovner

Godt egnet til parafinovner som Qlima, Corona, Zibro, Kero, POD, Aladdin etc. 

Qlima Kristal er et luktfritt brensel med 80 % mindre svovel enn alminnelig petroleum og en fullsyntetisk isoparafin - som er helt luktfri. Det er det beste for deg selv og mindre belastende for miljøet å bruke rene brennstoffer, som er spesielt utviklet til kaminer. Tips! Sørg alltid for god ventilasjon i rommet. Dette gir god forbrenning.

OBS! Skal kun benyttes til Parafinkaminer. 


Parafinen klassifiseres som H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. IKKE fremkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter. 

Qlima Extra 20L

Luktsvak parafin av høy kvalitet. Lavt svovelinnhold og godt egnet til parafinovner
4278703278

Qlima Kristal 6x2 liter

12L Kristal parafin fordelt på 6 stk praktiske 2L kanner. Egner seg til alle typer olje-/parafinovner
4278703303

Qlima Kristal 8 liter

Luktsvak parafin av høy kvalitet. Egner seg til alle typer olje-/parafinovner
4278703302