Til toppen

Webasto hyttevarmer

Webasto hyttevarmer blåser varmluft inn i hytta og krever ikke innlagt strøm. Hyttevarmeren kan plasseres utvendig eller i en bod med tilknytning til hytta. Produktets funksjon er primært å varme opp en kald hytte før vedovn eller annen permanent oppvarmingskilde overtar. Den kan også benyttes som tilleggsvarme i hytta ved behov. Leveres med eller uten "Ring Hytta Varm" funksjonalitet.

Den tyske produsenten Webasto er kanskje mest kjent som leverandør av høykvalitets varmesystemer til biler og det maritime markedet. I samarbeid med Hyttetorget har disse varmeapparatene nå endelig også blitt tilpasset for bruk på hytter med og uten strøm. 

Webasto hyttevarmer leveres i tre versjoner, med hhv. 2kW, 4kW og 5,5kW effekt. Ønsker du å komme til oppvarmet hytte kan vi levere hyttevarmeren med integrert «Ring Hytta Varm» løsning. Hyttevarmeren består av komponenter som leveres ferdig sammensatt og er enkel å montere. 

Hyttevarmeren kan gjerne plasseres på hyttas yttervegg. Isåfall anbefaler vi at anlegget plasseres i Webasto Skap (leveres i tre eller metall). Illustrasjonen viser en 45L dieseltank tilknyttet anlegget.


Trygg utendørs plassering

En av fordelene med Webasto hyttevarmer, er at den takler kulde veldig godt og derfor kan plasseres utvendig om ønskelig. Det er allikevel en fordel å skjerme komponentene for vær og vind, samtidig som man sikrer god lufttilgang. Webasto BOX (treskap) er konstruert spesielt med tanke på dette. Som underlag anbefales Leca-blokker, noe som gjør det enkelt å justere høyden på kassen slik at varmluftsrøret fra kassen flukter med ønsket høyde for varmluften inn i hytta. 

Webasto BOX er konstruert på en slik måte at den sikrer god lufttilgang mellom undersiden av lokket på fremsiden og begge sidene. I tillegg er det en ventil på bakveggen som sikrer lufttilgang selv om kassen og lokket skulle bli tildekket av snø. Webasto BOX leveres grunningsmalt og kan males/beises i samme farge som hytta. 

Energikilden er diesel, som oppbevares alternativt i en 12L, 24L eller 45L tank. Avgassen ledes ut i et eksosrør.

Velg en av våre vegghengte dieseltanker eller benytt en større tank som også kan forsyne aggregat med drivstoff

Varmluften ledes inn i hytta via et Ø60mm rør for 2kW modellen og et Ø90mm rør for 4kW og 5,5kW modellen. På innvendig vegg i hytta monteres en gitter-rist på varmluftsrøret - altså ingen plasskrevende installasjon.

Vi leverer også et stilrent metallskap som kan henges på vegg eller plasseres på bakkenivå


Innendørs plassering

Montering av hyttevarmeren inne i hytta er også fullt mulig. Det er imidlertid viktig å sørge for at eksosen ledes ut av hytta på en forsvarlig måte. Sørg også for å ha en ventil i rommet hvor varmeren skal stå for å sikre tilførselsluft. 

Hyttevarmeren kan gjerne plasseres i en bod eller annet rom som er tilknyttet stua som skal varmes opp. Illustrasjonen over viser en installasjon knyttet tilkoblet en 24L dieseltank. 


Plassbesparende løsning

Monterer du hyttevarmeren som beskrevet ovenfor vil dette bety at du ikke behøver å sette av plass i stua til en stor varmeovn og alt du vil se er en ventil i veggen som blåser varmluft inn i rommet. 


Kom til varm hytte

Webasto hyttevarmer skrues av/på manuelt ved hjelp av et bryterpanel. Den kan imidlertid også utstyres med en 12V fjernstyrt mobilløsning, en såkalt ”Ring Hytta Varm” enhet. Dersom du har valgt en pakkeløsning hvor dette er integrert, så vil du kunne starte og stoppe hyttevarmeren ved hjelp av din mobiltelefon. 

Denne sentralenheten har to releer, noe som betyr at den i tillegg til å styre Webasto-enheten også kan styre en ekstra enhet, f.eks. et strømaggregat med ATS funksjonalitet 

Drivstoff og forbruk: 
Godkjent drivstoff: Diesel EN 590 (vanlig diesel) eller Biodiesel EN 14214. Drivstoffet må oppbevares i en godkjent dieseltank og vi leverer tre alternative størrelser til dette formålet; 12L, 24L og 45L. 

  • 2kW modellen: Forbruk 0,12L – 0,24L pr time. 50 timer med varmluft på full effekt v/bruk av 12L tank, 100 timer v/bruk av 24L tank og 187 timer v/bruk av 45L tank.
  • 4kW modellen: Forbruk 0,18L-0,43L. 28 timers drift v/full effekt ved bruk av 12L tank, 56 timer med 24L tank og 104 timer med 45L tank. 
  • 5kW modellen: Forbruk 0,18L-0,61L. 20 timers drift v/full effekt ved bruk av 12L tank, 40 timer med 24L tank og 73 timer med 45L tank. 

Strømforbruk (12V): 
Webasto hyttevarmer er svært strømgjerrig og derfor godt egnet til å drives av et 12V solcelleanlegg. 2kW modellen har et kontinuerlig forbruk på 15-30W og 4kW modellen trekker 15-55W under drift. I praksis betyr dette følgende:

  • 2kW modellen: Dersom man setter igang anlegget i 10 timer på full effekt (2kW) vil dette kreve ca. 25Ah av batteribanken.
  • 4kW modellen: Dersom man setter igang anlegget i 10 timer på full effekt (4kW) vil dette kreve ca. 45Ah av batteribanken.
  • 5,5kW modellen: Dersom man setter igang anlegget i 10 timer på full effekt (5,5kW) vil dette kreve ca. 80Ah av batteribanken.

Hva koster det å bruke Webasto?

Kilowattprisen regnes ut med utgangspunkt i dieselprisen. Denne varier jo, men la oss benytte 14 kr. pr liter som et eksempel (farget/avgiftsfri diesel):

Forbruk pr kWt: 0,12L x 14,- kr. pr liter = kr. 1,68 pr kWt

Enkel montering

Komponentene i hyttevarmeren leveres delvis sammenkoblet og selve monteringsarbeide er derfor ukomplisert. Du kan bla i den forenklede monterings- og brukerveiledningen her:

Webasto hyttevarmer - et utvalg