Minirenseanlegg

Bruk av minirenseanlegg på hytter blir møtt av skepsis fra de ledende fagmiljøene. Her kan du lese mer om hvorfor.

NIBIO er skeptisk til å ta i bruk minirenseanlegg på hytter på generell basis. Det presiseres at det alltid må foretas en konkret, faglig vurdering i den enkelte sak. Bakgrunnen for holdningen kan leses i sin helhet i artikkel på nettsiden til NIBIO. 

Les NIBIO (tidligere Bioforsk) sine uttalelser om temaet