Minirenseanlegg

Bruk av minirenseanlegg på hytter blir møtt av skepsis fra de ledende fagmiljøene. Her kan du lese mer om hvorfor.

Norsk Vann er skeptisk til å ta i bruk minirenseanlegg på hytter på generell basis. Det presiseres at det alltid må foretas en konkret, faglig vurdering i den enkelte sak. Bakgrunnen for Norsk Vann sin holdning kan leses i sin helhet i artikkel på nettsiden til Norsk Vann. 

NIBIO er enig i de forhold som Norsk Vann påpeker i sin artikkel.

Les artikkel fra Norsk Vann om temaet minirenseanlegg på hytter

Les NIBIO (tidligere Bioforsk) sine uttalelser om temaet