Minirenseanlegg

Minirenseanlegg kan være et godt alternativ for boliger, men har begrenset renseeffekt for hytter og fritidsboliger.

Minirenseanleggene i seg selv er primært utviklet og utformet for jevn tilførsel av avløpsvann. Per i dag har vi liten dokumentasjon på hvordan minirenseanlegg fungerer ved varierende tilførsel av avløpsvann.

Ut fra dette, mener Bioforsk, Norges ledende premissleverandør av desentraliserte avløpsløsninger, at dokumentasjonen som i dag foreligger i forhold til funksjon og renseeffekt av minirenseanlegg for hytter og fritidsboliger ikke er tilfredsstillende. På bakgrunn av dette, anbefaler Bioforsk at minirenseanlegg ikke benyttes på hytter.

Les mer på Bioforsk sine sider