Minirenseanlegg

Minirenseanlegg kan være et godt alternativ for boliger, men har begrenset renseeffekt for hytter og fritidsboliger.

Minirenseanleggene i seg selv er primært utviklet og utformet for jevn tilførsel av avløpsvann. Per i dag har vi liten dokumentasjon på hvordan minirenseanlegg fungerer ved varierende tilførsel av avløpsvann.

Ut fra dette, mener NIBIO (tidligere Jordforsk/Bioforsk) at dokumentasjonen som i dag foreligger ikke er tilfredsstillende med tanke på funksjon og renseeffekt av minirenseanlegg for hytter, fritids-boliger og turistbedrifter med varierende belastning. NIBIO mener at det må dokumenteres hvordan det biologiske rensetrinnet fungerer etter lengre hvileperioder, som er relevant for hyttebruk i Norge.

Les mer på NIBIO (tidligere Bioforsk) sine sider