Minirenseanlegg

Minirenseanlegg kan være et godt alternativ for boliger, men har begrenset renseeffekt for hytter og fritidsboliger.

Minirenseanleggene i seg selv er primært utviklet og utformet for jevn tilførsel av avløpsvann. Pr i dag har vi liten dokumentasjon på hvordan minirenseanlegg fungerer ved varierende tilførsel av avløpsvann.

Ut fra dette, mener NIBIO (tidligere Jordforsk/Bioforsk) at dokumentasjonen som i dag foreligger ikke er tilfredsstillende med tanke på funksjon og renseeffekt av minirenseanlegg for hytter, fritids-boliger og turistbedrifter med varierende belastning. NIBIO mener at det må dokumenteres hvordan det biologiske rensetrinnet fungerer etter lengre hvileperioder, som er relevant for hyttebruk i Norge.

Les NIBIO (tidligere Bioforsk) sine uttalelser om temaet

Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Organisasjonen skal bidra til rent vann og en bærekraftig utvikling av bransjen gjennom å sikre gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling. De er også skeptiske til minirenseanlegg i hyttefelt;

Les artikkel fra Norsk Vann om temaet minirenseanlegg på hytter

Dersom kommunene i stor stil åpner for renseløsninger som i praksis ikke fungerer, eller som det ikke finnes gode nok systemer for å ivareta, kan det oppstå et betydelig miljøproblem.

Norsk Vann