Til toppen
Varenr.: 4012049

Omvendt osmose drikkevannsfilter

Effektivt drikkevannsfilter basert på omvendt Osmose teknologi. Renser ca 1,7 liter vann pr. minutt. TDS funksjon (overvåking av konduktivitet) samt display som viser når det er på tide å bytte filterinnsatser.

Fraktalternativer

Omvend osmose eller reversert Osmose (RO) har en filtreringsnøyaktighet på 0,0001 μm (mikron) og er en svært effektiv måte å rense drikkevannet på. 

Denne teknologien fjerner effektivt forurensninger som bakterier, virus (99%), kjemikalier, medisinrester, hormoner, Jern& Mangan (moderate mengder), bly, fluor, kalkavleiringer og tungmetaller

Finerfilters RO-system er et "direct flow system", noe som betyr at filteret bruker en booster-pumpe og hurtigfiltreringsteknologi for å sikre at rent drikkevann er tilgjengelig øyeblikkelig fra det øyeblikket du åpner kranen. Til sammenligning vil et tradisjonelt RO-system bruke flere timer å produsere og lagre nok rent vann. Det innovative tankløse RO-systemet eliminerer risikoen for sekundær forurensning fra tradisjonelle lagringstanker der bakterier til slutt begynner å bygge seg opp, samtidig som det tar opptil 70% mindre lagringsplass under vasken. Slik fungerer det

Vannet ledes først inn i et forfilter før det ledes til hovedfilteret  (membranfilteret). Et ekstra (grovere) forfilter kan være å anbefale dersom vannet hentes fra brønn eller vannkilde med mye sand, rust, leire, jordsmonn og andre sedimenter som ofte forekommer i borehull, brønner, oppkom, bekker og takvann. 

Det integrerte forfilteret består av syntetiske og karbonbaserte filtrere som effektivt ffjerner klor og andre urenheter. Vannet føres deretter inn i en omvendt osmose-membran skiller ut vannmolekyler fra alle andre stoffer. H₂O separeres og alle forurensinger blir spylt ut via avløpet. Vannet ledes til slutt igjennom et karbonfilter for å fjerne eventuelt rester av urenheter Dette trinnet regulerer også PH verdien til drikkevannet.  pH-verdien i det rensede drikkevannet vil variere mellom 7,8 - 8 pH. Et display viser sanntidsverdien for TDS (Totalt oppløste stoffer) i det rene vannet.

Hvor egner filteret seg?

I utgangspunktet kan filteret benyttes overalt hvor det er strøm tilgjengelig og trykkvann i en eller annen form. Trykket må være mellom 1 og 4 bar, noe som betyr at man kan benytte filteret i en normal enebolig, på hytta eller i campingvogna om ønskelig. Har man ikke trykkvann tilgjengelig kan det benyttes VERA Vannsystem eller annen tilsvarende løsning basert på vannpumpe. NB! Benytt trykkreduksjonsventil dersom trykket er over 4 bar. 

Filterbytter

Filterelementene i systemet samler opp urenheter som etter en viss tid vil redusere vannstrømmen. For å opprettholde optimal rensegrad og jevn vanngjennomstrømming , er det viktig å regelmessig bytte filterelementer. Når et av filterne må byttes, vil en filterindikatorlampe lyse. Filteret benytter både tid og vannforbruk til å beregne når det er på tide med filterbytte.

Med en gjennomsnittlig daglig forbruk av rent vann på 10 liter fra kommunalt springvann vil en typisk utskiftingsperiode være 9-12 måneder for forfilteret og 12-24 måneder for membranfilteret. Ved periodisk bruk (f.eks. hyttebruk) vil det normalt gå lenger tid mellom filterbyttene. Er vannkvaliteten veldig dårlig så kan man sette inn et forfilter, vannintaksfilter e.l. som første rensetrinn. Det samme gjelder dersom man for eksempel har mye hardt vann, kalk, eller problemer med Jern& Mangan. 

Inkludert i leveransen: Hovedfilter, forfilter, membranfilter, drikkevannskran, pex rør samt nødvendige overganger (se bildekarusell). 

Mål & vekt
Høyde 40 cm
Bredde 14 cm
Dybde 45 cm
Vekt 10 kg

Omvendt Osmose forfilter

Forfilter til Omvendt osmose drikkevannsfilter
4012054

Omvendt Osmose membranfilter

Membranfilter til Omvendt osmose drikkevannsfilter
4012055

Kalkfilter - forhindrer hardt vann

Filter som beskytter rør og utstyr mot kalkavleiringer og motvirker "hardt vann" som følge av mye kalsium og magnesium.
4012044

Partikkelfilter/forfilter 5 mikron

Partikkelfilter som fjerner smuss og mindre partikler fra vannet. Godt egnet også som forfilter (før hovedfilter)
4012029

Jern & Mangan filter 12L/min

For vannsystem/pumper med vanngjennomstrømning inntil 12 liter vann pr minutt
4012041

Jern & mangan filter 23L/min

For innlagt vann/borehullspumper med vanngjennomstrømning inntil 23 liter vann pr minutt
4012042