Til toppen
Varenr.: 23012000 | VERA

Slamavskiller 1200 liter

For gråvann: Plasseringsvennlig to-kamret 1200L slamavskiller med god renseeffekt

Fraktalternativer

Denne slamavskilleren kan ta imot avløp fra dusj og vask (ikke WC). Avløpsvannet passerer fra kammer til kammer og i denne prosessen holdes flyteslam og synkeslam tilbake i tanken. Ingen bevegelige deler, pumper eller kjemikalier benyttes. Vannet som renner ut fra det siste kammeret er tilnærmet fritt for større partikler og ledes til god sjøresipient, renseanlegg eller infiltrasjon. Utforming og størrelsen på infiltrasjonsgrøften avhenger av de stedlige forholdene og bør vurderes av et firma med nødvendig hydrogeologisk kompetanse. 

NB! Tegningen viser 2100L slamavskiller, men prinsippet er helt likt. 

Slamavskillere faller under VA-miljøblad 48 og ved dimensjonering av slamavskiller må ansvarlig prosjekterende ta utgangspunkt i belastning (antall personer som skal tilknyttes), kommunale krav til tømmefrekvens og derav beregne nødvendig slamvolum. Kapasitetsberegningen under er derfor å betrakte som generell og må justeres etter stedlige forhold og antall bruksdøgn.

Svartvann (WC + dusj/vask): 2 personer
Kun gråvann: 3 personer

NB! Ta kontakt med Hyttetorget for mer informasjon om hvordan disse beregningene er foretatt

Videoen viser hvordan man installerer slamavskilleren med infiltrasjonsgrøft

Denne slamavskilleren er unik pga sin lave høyde (78cm + hals) og plassbesparende konstruksjon. Den kan plasseres/graves ned på steder hvor tradisjonelle slamavskillere ikke ville få plass. Tanken er utstyrt med 2 kammere. Den stabile konstruksjonen og den lave byggehøyden gjør denne tanken til markedets mest fleksible slamavskiller og muliggjør dessuten en dyp installasjon om ønskelig. Barnesikkert lokk 600mm. Forlengerhalser kan leveres som ekstrautstyr. 

NB! Dersom det ikke er mulig med selvfall fra slamavskilleren til resepient/mottak kan det installeres en pumpe det siste rensekammeret (se tilbehør under)

Frostsikring 3 meter kabel

3 meter varmekabel for frostsikring av avløpsrør
24761001

Frostsikring 5 meter kabel

Frostsikring 5 meter varmekabel kabel for innvendig avløpsrør
27461002

Halsforlenger 600/400mm

400mm Forhøyningsring til slamavskiller
6251200

Halsforlenger 600/550mm

550mm forhøyningsring til slamavskiller
6251199

Halsforlenger 600/1000mm

600-1000mm Forhøyningsring til slamavskiller. Teleskophals
6251198

Slamavskiller 2200L

For gråvann/svartvann: Plasseringsvennlig 3 kamret 2200L slamavskiller med god renseeffekt
23021200