Tilbud Urinova Urintoalett

UriNova Cindy

Velg Variant Urinova :

Varenummer: p-100125

Urinal for begge kjønn. Mangedobler kapasiteten på forbrenningstoalettet Cinderella.


Påbygginstoalett for Cinderella forbrenningstoalett. Mangedobler kapasiteten og reduserer strømforbruket med inntil 83%.

Urinalet er utstyrt med en spesialutviklet partikkel- og luktsperre som hindrer lukti å trenge inn i toalettrommet. Sperrevæsken fungerer som en propp og lukthindrer.

Urin en bakteriefri og steril væske som det ikke er kontroversielt å drenere kontrollert til naturen. Væsken inneholder imidlertid nitrogen, som er en gjødning. Derfor er det ønskelig med visse minimumsavstander til elver, innsjøer og drikkevannskilder. Vi har standardiserte små grøftekonstruksjoner i vårt program til dette formålet.

Avløpsstussen har en diameter på 50 mm. Avstanden fra gulv til senter av røret er 115 mm.

Bredde 55 cm
Dybde 51 cm
Sittehøyde 54 cm
Høyde 54 cm
Materiale Glassfiber
Farge Hvit
Krever trykkvann Nei
Krever innlagt strøm Nei

Spesifikasjoner:

Monteringsanvisning_vedlegg_infiltrasjon_spredegr�ft.pdf
Brukermanual
Veiledning for bruk av UriNova Cindy