Til toppen
Varenr.: p-100054 | VERA

Vera Compact F1

Renser gråvann fra hytte med inntil 6 sengeplasser. Max 90 døgn. Ingen slamsugebil

Velg med eller uten varmekabel :
Fra:

Fraktalternativer

Gråvannsrenseanlegg som ikke krever slamsugebil. Kapasitet: 1 hytte - inntil 6 sengeplasser - inntil 90 døgn pr. år. Renser av gråvannsavløp (ikke vanntoalett).  Hyttetorget har i samarbeid med norges ledende forskningsmiljø utviklet renseanlegg for gråvann som kan installeres på tradisjonelle hytter med periodisk bruk. Anlegget er gjennomprøvet og dokumentert med meget god renseevne. 

Det benyttes Filtralite® Nature P 0,5-4mm som hovedrensemedium i tillegg til et topp- og bunnlag med grovere Filtralite størrelser. Dette er et filtermateriale, produsert av ekspandert leire, som benyttes til filtrering og rensing av forurenset vann i spredt bebyggelse. Aktiv overflate for fiksering av fosfor samt høy mikrobiologisk tilvekst i filteret. Dette muliggjør forbedret filtreringskapasitet samt lavere driftskostnader. Filtralite® Nature P inneholder kalk som forbedrer rensing av fosfor.

Det som kommer ut av renseanlegget er renset i henhold til myndighetenes krav. Det er ingen forutsetning at du har vei frem til hytta, fordi renseanlegget ikke krever slamsugebil. Alle funksjoner er samlet i en tank med diameter 180cm og høyde 105cm

En filterpose sørger for å holde igjen faste partikler. Denne skiftes gjerne av hytteeieren selv. Hyppigheten avhenger selvsagt av belastning og vannforbruk, men en typisk hytte med 2-4 personer kan regne med ca 30 bruksdøgn mellom hver gang posen må skiftes. For gjennomsnittshytta betyr dette 1-2 pose pr. år avhengig av bruk/belastning. Anlegget varsler når det er behov for poseskift.

Lokket er isolert noe som gir et godt utgangspunkt for vinterbruk. Leveres forøvrig i 2 varianter, med og uten varmekabel for ekstra sikring mot frost. 

Kommunene har ofte forskjellige krav til håndtering av det rensede avløpsvannet. I noen tilfeller kan vannet ledes til myr, sjø, elv etc, mens det i andre tilfeller er ønskelig med en infiltrasjonsgrøft i etterkant av renseanlegget (etterpolering).

Renseanlegg
Vekt leca 750 kg
Vekt uten leca og lokk 150 kg
Bruksdøgn pr pose 30 døgn
Vannprodukter
Tilkoblinger diameter 75 mm
Base for alle Hyttetorget sine produkter
Diameter 180 (200 m/lokk) cm
Høyde 105 (132 m/lokk) cm
Materiale glassfiber
Krever innlagt strøm true

Filterpose 200L Gråvann

Filterpose for gråvannsanlegg, 200 liter
6189024

Frostsikring 3 meter kabel

3 meter varmekabel for frostsikring av avløpsrør
24761001

Frostsikring 5 meter kabel

Frostsikring 5 meter varmekabel kabel for innvendig avløpsrør
27461002