Til toppen

Webasto varmluftsrør


Beregning av motstand i varmluftsystemet

For å sikre riktig luftfordelingssystem er det viktig med et hovedløp med ventil som ikke kan lukkes. Summen av motstandspunkter i hovedløpet må ikke overstige det maksimale tillatte antall punkter for den aktuelle luftvarmer. Luftrør som løper ut fra hovedløpet skal det ikke tas hensyn til i beregningen. Derfor kan disse forgreningene lages med stengbare ventiler. I følgende tabell er de forskjellige varmluft delene listet opp. Ved overskridelse av maksimalt antall motstandspunkter (for høy luftmotstand i varmluft systemet) vil dette "oppdages" av varmeren, og av sikkerhetsgrunner vil ikke kontinuerlig oppvarming lenger være mulig, varmeren går over til kontrollpause.

Vi anbefaler at du laster ned brukermanualen og følger denne nøye ved installasjon av varmluftsystem til Webasto.

Webasto - Brukermanual for beregning av motstand i varmluftsystem