Aqua-Lift vanntoalett

Varenummer: 61879355

Vanntoalett med lavt vannforbruk (2L & 4L) som ikke krever fall til avløpsmottak. For 230V eller 12V (solcelle).

Butikk / Hovedlager Sandefjord: Venter på ankomst dato
Butikk / Lager Alnabru: Ikke på lager
Butikk / Lager Slependen: Ikke på lager
Butikk / Lager Drammen: Ikke på lager
Butikk / Lager Sarpsborg: Ikke på lager
Butikk / Lager Hamar: Ikke på lager
Butikk / Lager Lillehammer: Ikke på lager
Butikk / Lager Gol: Ikke på lager
Butikk / Lager Kristiansand: Ikke på lager
Butikk / Lager Sandnes: Ikke på lager
Butikk / Lager Bergen: Ikke på lager
Butikk / Lager Trondheim: Ikke på lager


Aqua-Lift er et toalettsystem som består av et høykvalitets vannbesparende WC med horisontalt avløp, samt en støysvak kvern- pumpekassett som leder avfallet videre til avfallsmottaket (tank, renseanlegg, offentlig avløp etc.). Avfallsmottaket kan plasseres inntil 90 meter unna toalettet.

I motsetning til tradisjonelle kverntoaletter hvor pumpe og kvern er integrert i toalettet, er denne løsningen enkel å vedlikeholde selv. Et lokk på toppen av kassetten åpnes med to skruer og fremmedelementer kan man selv enkelt fjerne dersom noen skyller ned noe i vanntoalettet som ikke burde vært der. Om man ønsker å plassere kasseten på andre siden av veggen så er dette også mulig. 

Bildet viser et eksempel på montering, hvor en samletank for mottak av toalettavfallet er plassert på oppsiden av hytta. 

Vanntilførsel
Dersom det ikke er tilgang på, eller kun begrenset tilgang på trykkvann, kan det Vera Vannsystem benyttes for å sikre tilgang på spylevann til toalettet. Aqua-Lift systemet leveres med pex-koblinger til dette formålet. Les mer om Vera Vannsystem.

Strømforsyning
Dersom det ikke 230V strøm tilgjengelig kan hytter med 12V solcelleanlegg benytte dette systemet dersom det tilkobles til en 600W inverter

Her vises Aqua-Lift i kombinasjon med en overjordstank på 2100L


Avfallsmottak
Dersom det avfallet ikke skal ledes til kommunalt avløp eller renseanlegg kan en av våre samletanker benyttes. Det finnes både overjord tanker (kan tildekkes bygges inn) og nedgravbare tanker. Se vårt komplette spekter av tanker her. 

Som tabellen over viser, kan avfallsmottaket ligge inntil 90 meter unna toalettet. Samtidig ser man at jo større høydeforskjellen blir, desto kortere blir strekket. 

Dersom avfallet skal ledes til en samletank, kan dette eksempelet benyttes som utregning av størrelse: Antall personer: 4, antall bruksdøgn: 40, toalettbesøk pr person: 5, gjennomsnittlig avfallsmengde pr besøk (spylevann+avfall): 3,5. Utregning: 4x40x5x3,5=2800L. I dette eksempelet vil en 3000L tank være minimum anbefalt størrelse dersom tanken skal tømmes årlig. Avfallsmengden kan imidlertid reduseres vesentlig ved å benytte UriNova vannløst urinal

Frostsikring
Kvern-/pumpekassetten kan enkelt frostsikres ved å tømme den for vann. Dette gjøres ved å skru opp anslutningen nede på venstre side av kassetten. Toalettet kan også frostsikres ved å koble fra vanntilførselen, spyle toalettet tomt for vann og deretter helle på frosvæske/hygienevæske

Les vår forenklede installasjonsanvisning her

I tillegg til toalettet og kvern-/pumpekassetten følger det med et soft-close sete av høy kvalitet, pex-koblinger (15mm) samt klargjorte tilkoblinger for utløp (32mm). Rør og koblinger i ønsket antall kan leveres av hyttetorget.