Til toppen

Slamavskillere

En slamavskiller tar imot avløp fra dusj, vask og eventuelt WC (2100L). Avløpsvannet passerer fra kammer til kammer og i denne prosessen holdes flyteslam og synkeslam tilbake i tanken. Vannet som renner ut fra det siste kammeret er tilnærmet fritt for større partikler og ledes deretter til selve rensetrinnet som består av en infiltrasjonsgrøft eller sjøen dersom forholdene er egnet og kommunen tillater det. Kan leveres med eller uten pumpe avhengig av om det er selvfall videre eller ikke. 

Slamavskillerne er unike pga sin lave høyde og plassbesparende konstruksjon. De kan plasseres/graves ned på steder hvor tradisjonelle slamavskillere ikke ville få plass.

Sorter etter: Anbefalte

Slamavskiller 1200 liter

For gråvann: Plasseringsvennlig to-kamret 1200L slamavskiller med god renseeffekt
23012000

Slamavskiller 2200L

For gråvann/svartvann: Plasseringsvennlig 3 kamret 2200L slamavskiller med god renseeffekt
23021200